Borgmester Jørn Pedersen åbnede for TVIS-varmen og slukkede for gasfyret i Vamdrup

2021-10-15

Fjernvarme er en holdsport, og sammen med TVIS’ mange specialiserede samarbejdspartnere har vi arbejdet målrettet på at få TVIS-varme til Vamdrup Fjernvarme.

Borgmester, Jørn Pedersen, slukkede for naturgasfyret i Vamdrup, og åbnede samtidigt formelt for hanerne, så TVIS-varmen flyder frit til Vamdrup Fjernvarmes forbrugere.

Læs mere i Ugeavisen Vamdrup

Fjernvarme er en holdsport

Det har krævet en stor indsats og et godt og tæt samarbejde mellem ikke mindst Vamdrup Fjernvarme, Kolding Kommune, COWI, Arkil, Rambøll, Isoplus, DES og mange flere.

Et lille års tid har det taget, og vi blev klar til at dreje på hanerne inden aftale-fristen den 1. oktober, så grøn varme kan strømme fra TVIS-systemet og ud til Vamdrup Fjernvarme.

Fjernvarme er en holdsport<
Udvidelser til hele Vamdrup<

Udvidelser til hele Vamdrup

Sammen har vi opgraderet 12 kilometer fjernvarmeledning og etableret otte kilometer varmetransmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup, og vi har isoleret strækningen med vekslere i hver ende. Vi har bygget to nye stationer, og vi har ombygget tre eksisterende mellem Kolding og Vamdrup

På den måde gør vi hverdagslivet mindre afhængigt af fossile brændsler, og gør det endnu nemmere for flere af Vamdrups og Trekantområdets varmeforbrugere at være på forkant i den grønne omstilling. Og der er plads til flere, ifølge Vamdrup Fjernvarmes planer.

Udvidelser til hele Vamdrup

Sammen har vi opgraderet 12 kilometer fjernvarmeledning og etableret otte kilometer varmetransmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup, og vi har isoleret strækningen med vekslere i hver ende. Vi har bygget to nye stationer, og vi har ombygget tre eksisterende mellem Kolding og Vamdrup

På den måde gør vi hverdagslivet mindre afhængigt af fossile brændsler, og gør det endnu nemmere for flere af Vamdrups og Trekantområdets varmeforbrugere at være på forkant i den grønne omstilling. Og der er plads til flere, ifølge Vamdrup Fjernvarmes planer.

Udvidelser til hele Vamdrup<

Fakta

  • Første spadestik var november sidste år på hjørnet af Frederiksberggade og Vestergade, og et lille års tid senere blev den nye strækning koblet på for en måned siden. I sidste uge var der TVIS-vand på systemet i tide til aftale-fristen den 1. oktober. Aftalen har dog været under udvikling siden 2015.
  •  Projektet har beskæftiget cirka 27 mand ved Isoplus, Arkil, Cowi og TVIS i et år. Derudover smede, landmålere og transportfolk hos samarbejdspartnere. Arkil har haft 187 dages arbejde for fem mand. Samt 1-2 mand, der har lavet rørarbejde og en mand, der har lavet muffer. 1 gravemaskine. 1 miniged. 1 traktor + vogn

  • Strækningen mellem Vamdrup og Lunderskov er 8 kilometer. Strækningen mellem Lunderskov og Kolding er 12 kilometer, som er en eksisterende ledning, som TVIS har overtaget fra Trefor, og som TVIS har sikret kvaliteten og kapaciteten af.
  • TVIS skal levere 72% af fjernvarmen til Vamdrups 1.168 fjernvarmeforbrugere. TVIS’ andel svarer til det årlige forbrug i cirka 1400 standardhuse, og der er plads til at forsyne flere.
  • Væsentligt reduceret CO2 – udledning på 93%. CO2-udledningen falder med 78.000 ton over en 20-årig periode eller cirka 3.900 tons pr år.
  • TVIS har i 2021 afsat 160 mio kr i anlægsinvesteringer, der erstatter fossile brændsler i varmen i Vamdrup, Bredsten/Balle og Jelling. Samlet CO2-reduktion på 108.000 tons over 20 år i Vejle. 78.000 tons i Kolding.