Nyheder fra TVIS

Årsrapport 2021 – et højt aktivitetsniveau

2022-04-29

Som i mange andre virksomheder har Covid19 også fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøtten­de funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og om­stillet hverdagen for at beskytte driften. Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet, og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemmefra i 2020 og 2021. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 at fortsætte med det planlagte høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstilling. Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lyk­kedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele året. For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber og TVIS har etableret 40 km transmissionsrør i 2021. Tilslutningen af de 3 fjernvarmeselskaber har medført en udfa...

Læs hele nyheden

Grøn omstilling til 2500 husstande i Vejle Vest

2021-11-16

Vejle Fjernvarme bygger en ny Vekslerstation, som skal forsyne Vejle Vest, det vil sige Uhrhøj, Skibet og den nye bydel, Ny Rosborg. De første rørarbejder er udført, så varmen til Skibet nu løber ind forbi vekslerstationen. TVIS’ har etableret tre nye vekslere i bygningen og nye transmissionsrør, så der leveres TVIS-varme fra vekslerstationen i det nye år. ”Vejle Fjernvarme etabler...

Tags: vejle

Læs mere

Kunstfærdig rørføring

2021-11-02

TVIS etablerer nye stationer langs vores transmissionsledning, og indføringen af rørene kan være en udfordring i sig selv, da det er TWIN-rør. De fleste rørfittings findes præ-fabrikeret, men på grund af udfordringer med fremmede ledninger og leveringsproblemer af præ-fittings har TVIS derfor samarbejdet med Gelsted Maskinfabrik, GMF, om at få bukket rørbøjninger i de rette dimensioner...

Læs mere

Isoplus leverer 20 kilometer rør til Vejle-ledning

2020-12-14

  TVIS indgår aftale med Isoplus Fjernvarmeteknik A/S, som skal levere de cirka 20 kilometer præisolerede fjernvarmerør til den nye strækning fra Vejle via Skibet til Bredsten-Balle og Jelling. Læs mere ...

Læs mere
selecter

Årstal


Alle