Grøn omstilling til 2500 husstande i Vejle Vest

2021-11-16

Vejle Fjernvarme bygger en ny Vekslerstation, som skal forsyne Vejle Vest, det vil sige Uhrhøj, Skibet og den nye bydel, Ny Rosborg. De første rørarbejder er udført, så varmen til Skibet nu løber ind forbi vekslerstationen. TVIS’ har etableret tre nye vekslere i bygningen og nye transmissionsrør, så der leveres TVIS-varme fra vekslerstationen i det nye år.

”Vejle Fjernvarme etablerer en 3,2 kilometer lang transmissionsledning fra vekslerstationen til Uhrhøj, som hidtil har forløbet planmæssigt, og der er udført arbejde i begge ender af ledningen, så vi er cirka halvvejs med hele strækningen. Strækningen i midten af vores nye ledning skal følge den kommende Ringvej, som er forsinket på grund af ændringer i tidsplanen for vejprojektet. Vekslerstationen i Rosborg følger tidsplanen og er færdig til april næste år, hvor varmen skal forsyne omtrent ca. 2.500 husstande i Vejle Vest, siger Jesper Wolsgård, direktør i Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Se video om Vekslerstation Ny Rosborg<

Se video om Vekslerstation Ny Rosborg

Ny Rosborg er Vejle Kommunes kommende bæredygtige bydel, som er ved at rejse sig på i alt 6 holme. Den første holm er Nordholmen, og den næste holm, der skal udvikles er Rosborg Ø.

Læs mere om fjernvarmens vej til Uhrhøj:

Læs om bydelen Ny Rosborg

 

Se video om Vekslerstation Ny Rosborg

Ny Rosborg er Vejle Kommunes kommende bæredygtige bydel, som er ved at rejse sig på i alt 6 holme. Den første holm er Nordholmen, og den næste holm, der skal udvikles er Rosborg Ø.

Læs mere om fjernvarmens vej til Uhrhøj:

Læs om bydelen Ny Rosborg

 

Se video om Vekslerstation Ny Rosborg<