Kunstfærdig rørføring

2021-11-02

TVIS etablerer nye stationer langs vores transmissionsledning, og indføringen af rørene kan være en udfordring i sig selv, da det er TWIN-rør.

De fleste rørfittings findes præ-fabrikeret, men på grund af udfordringer med fremmede ledninger og leveringsproblemer af præ-fittings har TVIS derfor samarbejdet med Gelsted Maskinfabrik, GMF, om at få bukket rørbøjninger i de rette dimensioner og grader, som vi skal bruge. På nuværende projekter er det DN 150 og DN 200 rør, og da GMF kan koldbukke helt op til DN 500, er vi godt dækket ind, fortæller Gregers Hovgaard, Vedligeholdstekniker, TVIS.

Specialtilpasset smedearbejde

-Vi står selv for at opmåle, hvilke grader rørene skal bukkes i, og GMF leverer så bøjningerne, som Østergaard laver smede-arbejdet på og tilpasser i længde og indsvejser  ved vores nye station ved Fårup Sø i Jelling. ProPipe har lavet svejsearbejdet på Knabberupvej i Skibet, hvor vi også har en pumpestation, og Vigotech har stået for opgaven ved vores nye station i Rosborg. På den måde kan vi tilpasse installationerne i forhold til den enkelte station med både certificering og sporbarhed, da det er meget vigtigt for os at have til kvalitetssikrng på alle vores ledningsnet. Det øger ikke vores omkostninger nævneværdigt, og det er en meget mere fleksibel måde at få løst opgaven på, siger Gregers Hovgaard.

-Fordelen ved bøjningerne i den her sammenhæng er, at de har lange ben og derved sparer vi også unødvendige svejsninger, da vi gerne vil have så få af dem som muligt, og vi kan bestille dem i de grader vi står og skal bruge, fortsætter han.

Specialtilpasset smedearbejde

-Vi står selv for at opmåle, hvilke grader rørene skal bukkes i, og GMF leverer så bøjningerne, som Østergaard laver smede-arbejdet på og tilpasser i længde og indsvejser  ved vores nye station ved Fårup Sø i Jelling. ProPipe har lavet svejsearbejdet på Knabberupvej i Skibet, hvor vi også har en pumpestation, og Vigotech har stået for opgaven ved vores nye station i Rosborg. På den måde kan vi tilpasse installationerne i forhold til den enkelte station med både certificering og sporbarhed, da det er meget vigtigt for os at have til kvalitetssikrng på alle vores ledningsnet. Det øger ikke vores omkostninger nævneværdigt, og det er en meget mere fleksibel måde at få løst opgaven på, siger Gregers Hovgaard.

-Fordelen ved bøjningerne i den her sammenhæng er, at de har lange ben og derved sparer vi også unødvendige svejsninger, da vi gerne vil have så få af dem som muligt, og vi kan bestille dem i de grader vi står og skal bruge, fortsætter han.

Tilpasset lokale forhold

Det tager omtrent en uge hvert enkelte sted at få gravet fri, måle op og få produceret løsningen. Det er efterhånden 30 bøjninger, som GMF har produceret for TVIS, og som ender i kunstfærdige figurer.

-Det er ikke altid, at man bare kan lave lige strækninger fra vores transmissionsledning, og hen til stationer, fordi der skal tages en masse hensyn til de lokale forhold. På Knabberupvej i Vejle skulle vi for eksempel omgå et 60 Kv højspændingskabel, og ved Fårupvej i Jelling var det en 400 mm trykledning til spildevand, som vi skulle under. Og desværre ligger ting ikke altid som oplyst på LER, så det er vigtigt, at vi både kan lave løsninger, der er tilpasset lokalt, men det vigtigste er, at rørarbejdet er af høj kvalitet, så vi kan have tillid til, at det holder meget længe, uden at vi skal ind og vedligeholde mere end højst nødvendigt. Det er sådan, vi sikrer høj forsyningssikkerhed og lave omkostninger, siger Gregers Hovgaard.