228 millioner kroner til lokale anlæg

2020-06-26

 

Alle fire byråd i TVIS’ ejerkommuner har nu godkendt en lånebevilling til TVIS på 228 millioner kr. ved Kommunekredit, så de økonomiske rammer for fremtidens udvidelser og opgraderinger er på plads. Det betyder også, at TVIS fortsat opretholder et højt aktivitetsniveau i Trekantområdet, arbejder videre med den grønne omstilling og reducerer varmeforbrugernes omkostninger.

<

Formålet med lånebevillingen er, at TVIS kan gennemføre investeringer i særligt fire planlagte projekter.

  • En udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.
  • En udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.
  • Opgraderinger af anlæg ved Ørsted.
  • TVIS skal flytte transmissionsrør på to vejbroer i forbindelse med elektrificering af jernbanenring til flytning af TVIS’ rør er på 6,3 mio. kr.

Formålet med lånebevillingen er, at TVIS kan gennemføre investeringer i særligt fire planlagte projekter.

  • En udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.
  • En udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.
  • Opgraderinger af anlæg ved Ørsted.
  • TVIS skal flytte transmissionsrør på to vejbroer i forbindelse med elektrificering af jernbanenring til flytning af TVIS’ rør er på 6,3 mio. kr.

<

Udvidelser i Kolding til Vamdrup

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Kolding Kommune. Projektomkostningerne forventes at ligge på omkring 61,7 mio kr og forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021.

I projektforslaget fremgår det, at projektet har en positiv samfundsøkonomi og giver betydelige besparelser for såvel varmekunderne ved Vandrup Fjernvarme og de eksisterende varmekunder i TVIS systemet

Den årlige CO2 reduktion er beregnet til ca. 3900  tons pr. år eller 78.000 ton over 20 år.

Udvidelser i Kolding til Vamdrup<
Udvidelser i Vejle til Jelling og Bredsten Balle<

Udvidelser i Vejle til Jelling og Bredsten Balle

Jelling Varmeværk A.m.b.a og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS af Vejle Kommune. Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021, når den endelige aftale med de to fjernvarmeselskaber er indgået. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

TVIS kan udvide transmissionsnettet til Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, og udvidelserne indebærer dels nye transmissionsledninger vest for Vejle, men også ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

I projektforslaget fremgår, at projektet har en positiv samfundsøkonomi og giver betydelige besparelser for såvel varmekunderne ved Vandrup Fjernvarme og de eksisterende varmekunder i TVIS systemet

Den årlige CO2 reduktion er beregnet til ca. 5.400 tons pr. år eller 108.000 ton over 20 år.

Udvidelser i Vejle til Jelling og Bredsten Balle

Jelling Varmeværk A.m.b.a og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS af Vejle Kommune. Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021, når den endelige aftale med de to fjernvarmeselskaber er indgået. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

TVIS kan udvide transmissionsnettet til Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, og udvidelserne indebærer dels nye transmissionsledninger vest for Vejle, men også ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

I projektforslaget fremgår, at projektet har en positiv samfundsøkonomi og giver betydelige besparelser for såvel varmekunderne ved Vandrup Fjernvarme og de eksisterende varmekunder i TVIS systemet

Den årlige CO2 reduktion er beregnet til ca. 5.400 tons pr. år eller 108.000 ton over 20 år.

Udvidelser i Vejle til Jelling og Bredsten Balle<

Elektrificering af jernbanen

Banedanmark skal elektrificere det danske jernbanenet, og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle, som bærer TVIS’ transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet på Banedanmarks område og skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene.

Finansiering til flytning af TVIS’ rør er på 6,3 mio. kr.

Elektrificering af jernbanen<
Aftaler med Ørsted om Skærbækværket<

Aftaler med Ørsted om Skærbækværket

Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg skal opgraderes i sommeren 2020 og gælden i anlægget der modtager træflis på lastbil betales. Samtidigt skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket og opgradere spildevandsanlægget.

De samlede investeringer udgør knap 60 mio. kr.

Aftaler med Ørsted om Skærbækværket

Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg skal opgraderes i sommeren 2020 og gælden i anlægget der modtager træflis på lastbil betales. Samtidigt skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket og opgradere spildevandsanlægget.

De samlede investeringer udgør knap 60 mio. kr.

Aftaler med Ørsted om Skærbækværket<