Nyheder fra TVIS

Europæisk efterspørgsel på biomasse hæver TVIS’ varmetakst

2022-06-29

Pressemeddelelse: TVIS’ bestyrelse har besluttet at opjustere TVIS’ takster til de ni fjernvarmeselskaber i Trekantområdet med 18%. Stigende efterspørgsel på biomasse på det europæiske marked er årsagen til, at Ørsteds omkostninger stiger på varmeleverancen fra Skærbækværket til TVIS, hvilket derfor også er hovedårsagen til TVIS’ prisstigning....

Tags: Økonomi

Læs hele nyheden

Langtidsbudget – juni 2022

2022-06-22

TVIS har opdateret Langtidsbudgettet, som også er Bilag E til Varmeplan TVIS, hvilket udgør samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for projektforslag. Langtidsbudget ...

Tags: Økonomi

Læs mere

TVIS holder fjernvarme-prisen i ro

2021-10-27

I en tid hvor olie, gas, kul, strøm og CO2 kvotepriserne varierer meget for pludseligt at rase mod himlen i en fart, som ikke er set i nyere tid, så er det en glædeligt for TVIS, at bestyrelsen endnu engang kan godkende et budget, hvor varmetaksten fortsat er stabil. -Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i ...

Læs mere

Ledelsens beretning 2020

2021-06-08

Som i mange andre virksomheder har Covid19 fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøttende funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og omstillet hverdagen for at beskytte driften. Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemme eller hjemmefra i 2020. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 ...

Læs mere

228 millioner kroner til lokale anlæg

2020-06-26

  Alle fire byråd i TVIS' ejerkommuner har nu godkendt en lånebevilling til TVIS på 228 millioner kr. ved Kommunekredit, så de økonomiske rammer for fremtidens udvidelser og opgraderinger er på plads. Det betyder også, at TVIS fortsat opretholder et højt aktivitetsniveau i Trekantområdet, arbejder videre med den grønne omstilling og reducerer varmeforbrugernes omkostninger....

Læs mere
selecter

Årstal


Alle