Nyheder fra TVIS

TVIS får Kommunekredits Grønt certifikat for grønne lån

2023-03-17

TVIS er tildelt Grønt Certifikat af Kommunekredit, som går til investeringer i blandt andet udfasning af fossil energi. TVIS finansierede 80% af investeringen i ombygningen af Ørsteds Skærbækværket til bæredygtig biomasse via Kommunekredit. Ombygningen foregik mellem 2014 og 2018, hvor TVIS’ andel var 1,5 mia kr af den samlede investering på 1,8 mia kr. Vilkårene for Kommunekredits grønne certifikater, kan du læse mere om her: Læs mere ...

Tags: CO2 Økonomi

Læs hele nyheden

Begrænset prisstigning på TVIS’ fjernvarme

2022-10-25

På trods af en europæisk energikrise, hvor prisen på de fleste former for energi og brændsler er steget voldsomt det seneste år, forventer TVIS at bevare det stabile prisniveau på fjernvarmen, dog med en prisstigning på 10%. ”I runde tal så kommer en fjerdedel af varmen fra TVIS fra overskudsvarme, en fjerdedel fra affaldsvarme, og halvdelen er baseret på bæredygtig biomasse fra Ør...

Læs mere

Europæisk efterspørgsel på biomasse hæver TVIS’ varmetakst

2022-06-29

Pressemeddelelse: TVIS’ bestyrelse har besluttet at opjustere TVIS’ takster til de ni fjernvarmeselskaber i Trekantområdet med 18%. Stigende efterspørgsel på biomasse på det europæiske marked er årsagen til, at Ørsteds omkostninger stiger på varmeleverancen fra Skærbækværket til TVIS, hvilket derfor også er hovedårsagen til TVIS’ prisstigning....

Tags: Økonomi

Læs mere

TVIS holder fjernvarme-prisen i ro

2021-10-27

I en tid hvor olie, gas, kul, strøm og CO2 kvotepriserne varierer meget for pludseligt at rase mod himlen i en fart, som ikke er set i nyere tid, så er det en glædeligt for TVIS, at bestyrelsen endnu engang kan godkende et budget, hvor varmetaksten fortsat er stabil. -Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i ...

Læs mere

228 millioner kroner til lokale anlæg

2020-06-26

  Alle fire byråd i TVIS' ejerkommuner har nu godkendt en lånebevilling til TVIS på 228 millioner kr. ved Kommunekredit, så de økonomiske rammer for fremtidens udvidelser og opgraderinger er på plads. Det betyder også, at TVIS fortsat opretholder et højt aktivitetsniveau i Trekantområdet, arbejder videre med den grønne omstilling og reducerer varmeforbrugernes omkostninger....

Læs mere
selecter

Årstal


Alle