Begrænset prisstigning på TVIS’ fjernvarme

2022-10-25

På trods af en europæisk energikrise, hvor prisen på de fleste former for energi og brændsler er steget voldsomt det seneste år, forventer TVIS at bevare det stabile prisniveau på fjernvarmen, dog med en prisstigning på 10%.

”I runde tal så kommer en fjerdedel af varmen fra TVIS fra overskudsvarme, en fjerdedel fra affaldsvarme, og halvdelen er baseret på bæredygtig biomasse fra Ørsteds Skærbækværket. Da efterspørgslen på biomasse til energi stiger i Europa, så stiger Ørsteds omkostninger til brændsler også. Vi har dog lavet en fin aftale med Ørsted, som kompenserer varmekunderne med en del af deres indtægter fra elproduktion, hvilket afbøder en del af de prisstigninger, som vi havde udsigt til. Det er positivt, at Ørsted understøtter den grønne fjernvarme i en tid med stigende brændselspriser”, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.

Bevarer 2011-2015 niveau<

Bevarer 2011-2015 niveau

Fjernvarmen i Trekantområdet har vist historisk prisstabilitet, fordi varmeaftalerne er spredt ud på flere varmeleverandører, samtidigt er vi i gang med at udnytte endnu mere overskudsvarme fra industrien.

”TVIS’ priskurve over vores varmepriser viser godt nok, at varmeprisen er steget i 2022 og 2023, men vi er stadig på niveau med de varmepriser vi havde i perioden 2011 til 2015. Fjernvarmen i Trekantområdet er stadig meget konkurrencedygtig, og fjernvarmeselskaberne har travlt med at tilslutte nye kunder”, siger Jørgen Nielsen.

 

Bevarer 2011-2015 niveau

Fjernvarmen i Trekantområdet har vist historisk prisstabilitet, fordi varmeaftalerne er spredt ud på flere varmeleverandører, samtidigt er vi i gang med at udnytte endnu mere overskudsvarme fra industrien.

”TVIS’ priskurve over vores varmepriser viser godt nok, at varmeprisen er steget i 2022 og 2023, men vi er stadig på niveau med de varmepriser vi havde i perioden 2011 til 2015. Fjernvarmen i Trekantområdet er stadig meget konkurrencedygtig, og fjernvarmeselskaberne har travlt med at tilslutte nye kunder”, siger Jørgen Nielsen.

 

Bevarer 2011-2015 niveau<

Kontakt

Jørgen Nielsen

Direktør

Mail: jn@tvis.net

Tlf. 27 87 58 49

Jørgen Nielsen

Direktør

Mail: jn@tvis.net

Tlf. 27 87 58 49