Nyheder fra TVIS

Begrænset prisstigning på TVIS’ fjernvarme

2022-10-25

På trods af en europæisk energikrise, hvor prisen på de fleste former for energi og brændsler er steget voldsomt det seneste år, forventer TVIS at bevare det stabile prisniveau på fjernvarmen, dog med en prisstigning på 10%. ”I runde tal så kommer en fjerdedel af varmen fra TVIS fra overskudsvarme, en fjerdedel fra affaldsvarme, og halvdelen er baseret på bæredygtig biomasse fra Ørsteds Skærbækværket. Da efterspørgslen på biomasse til energi stiger i Europa, så stiger Ørsteds omkostninger til brændsler også. Vi har dog lavet en fin aftale med Ørsted, som kompenserer varmekunderne med en del af deres indtægter fra elproduktion, hvilket afbøder en del af de prisstigninger, som vi havde udsigt til. Det er positivt, at Ørsted understøtter den grønne fjernvarme i en tid med stigende brændselspriser", siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS. Budget og takstblad 2023   Læs me...

Læs hele nyheden

Fjernvarmens stabile priser

2022-02-24

Mens el- og gaspriserne stiger, fortsætter fjernvarmepriserne med at være stabile hos fjernvarmeselskaberne i TVIS-området. I 2021 blev tre nye selskaber i koblet på TVIS-varmen, og også de har sænket deres takster, blandt andet på grund af nye aftaler med TVIS. Samtidigt bevarer de eksisterende selskaber deres lave niveau i 2022. Få nyhedsoverblikket forneden, hvor du kan læse mere om...

Tags: Priser

Læs mere

Stabile fjernvarmepriser i TVIS

2021-11-30

I en tid hvor olie, gas, kul, strøm og CO2 kvotepriserne varierer meget for pludseligt at rase mod himlen i en fart, som ikke er set i nyere tid, så er det en glædeligt for TVIS, at bestyrelsen endnu engang kan godkende et budget, hvor varmetaksten fortsat er stabil. -Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i ...

Tags: Priser

Læs mere

TVIS holder fjernvarme-prisen i ro

2021-10-27

I en tid hvor olie, gas, kul, strøm og CO2 kvotepriserne varierer meget for pludseligt at rase mod himlen i en fart, som ikke er set i nyere tid, så er det en glædeligt for TVIS, at bestyrelsen endnu engang kan godkende et budget, hvor varmetaksten fortsat er stabil. -Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i ...

Læs mere
selecter

Årstal


Alle