Stabile fjernvarmepriser i TVIS

2021-11-30

I en tid hvor olie, gas, kul, strøm og CO2 kvotepriserne varierer meget for pludseligt at rase mod himlen i en fart, som ikke er set i nyere tid, så er det en glædeligt for TVIS, at bestyrelsen endnu engang kan godkende et budget, hvor varmetaksten fortsat er stabil.

-Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i vores forsyningsområde, og det kan ses på prisudviklingen. Vores takst har ligget fuldstændig stabilt de sidste tre år på omkring 100 kr. pr. GJ. Vi kan se, at det fortsætter i 2022, så alt i alt holder vi priserne lave, og det er selvfølgelig et værdifuldt signal at kunne sende, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab.

Læs mere i Vejle Amts Folkeblad

<

Det har altid været formålet i TVIS at stræbe efter høj forsyningssikkerhed, grøn varme og lavest mulige pris på vegne af de fire ejerkommuner, ni fjernvarmeselskaber og deres tilsluttede forbrugere.

-TVIS har indkøbsmæssigt ikke lagt vores æg i samme kurv, hvilket har den fordel, at vi ikke er udsat for svingende energipriser, som det opleves med gas og el. Varmen består af billig, lokal overskudsvarme, hvor en fjerdedel er overskudsvarme fra Raffinaderiet i Fredericia, en fjerdedel fra Energnist i Kolding, og halvdelen fra Skærbækværket, som er den centrale kilde. Men også mindre leverancer fra spildevandsrensning i Fredericia og Vejle, overskudsvarme fra Middelfart Rådhus. Og i 2022 aftager vi overskudsvarme fra produktion af grøn brint, hvilket illustrerer fleksibiliteten ved vores system, og hvor fremtidssikret det er, siger Jørgen Nielsen

Det har altid været formålet i TVIS at stræbe efter høj forsyningssikkerhed, grøn varme og lavest mulige pris på vegne af de fire ejerkommuner, ni fjernvarmeselskaber og deres tilsluttede forbrugere.

-TVIS har indkøbsmæssigt ikke lagt vores æg i samme kurv, hvilket har den fordel, at vi ikke er udsat for svingende energipriser, som det opleves med gas og el. Varmen består af billig, lokal overskudsvarme, hvor en fjerdedel er overskudsvarme fra Raffinaderiet i Fredericia, en fjerdedel fra Energnist i Kolding, og halvdelen fra Skærbækværket, som er den centrale kilde. Men også mindre leverancer fra spildevandsrensning i Fredericia og Vejle, overskudsvarme fra Middelfart Rådhus. Og i 2022 aftager vi overskudsvarme fra produktion af grøn brint, hvilket illustrerer fleksibiliteten ved vores system, og hvor fremtidssikret det er, siger Jørgen Nielsen

<

Vil priserne fortsat være stabile?

-Det korte svar er ja. Vores langtidsbudget viser varmens prisudvikling de kommende 20 år, og vi forventer generelt en fremtid med stabile priser. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler. Vi er et hvile-i-sig-selv-selskab, derfor må vi ikke skabe fortjeneste, men skal sikre lave priser, høj forsyningssikkerhed og lav CO2-udledning, og det lykkes på alle parametre, siger Jørgen Nielsen.

TVIS udvider til tre nye fjernvarmeselskaber i 2021, som er en udvidelse til godt 3000 nye forbrugere, og de seks eksisterende selskaber melder også om stor villighed til at modtage fjernvarme, hvor det er muligt.

-Det er et vigtigt budskab, at vi både på den korte og lange bane kan se, at fjernvarme er en god varme-løsning, både når det kommer til forsyningssikkerhed, komfort og grøn profil. Det gør det selvfølgelig meget fordelagtigt at fortsætte det gode samarbejde med både ejerkommuner og fjernvarmeselskaber om at udbrede den billige, grønne varme til endnu flere borgere i Trekantområdet, så vi sammen kan understøtte kommunernes planer for grøn omstilling, siger Jørgen Nielsen.

Vil priserne fortsat være stabile?<