TVIS får Kommunekredits Grønt certifikat for grønne lån

2023-03-17

TVIS er tildelt Grønt Certifikat af Kommunekredit, som går til investeringer i blandt andet udfasning af fossil energi.

TVIS finansierede 80% af investeringen i ombygningen af Ørsteds Skærbækværket til bæredygtig biomasse via Kommunekredit. Ombygningen foregik mellem 2014 og 2018, hvor TVIS’ andel var 1,5 mia kr af den samlede investering på 1,8 mia kr.

Vilkårene for Kommunekredits grønne certifikater, kan du læse mere om her:

<

Derefter har naturgaskonverteringerne taget fart, for 40 kilometer transmissionsledning blev tilføjet TVIS-systemet 2021, hvilket udfasede naturgas fra Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk i Vejle og Vamdrup Fjernvarme i Kolding. En samlet CO2-reduktion på 186.000 tons over 20 år.

En enkelt kilometer transmissionsledning er sidenhen også tilføjet til samarbejdet i med Everfuel om verdens første overskudsvarme-projekt fra brintproduktion. Senest samarbejder vi med Middelfart Fjernvarme om at udvide nettet til op til 2200 forbrugere i Strib i Middelfart, der også konverteres fra fossile energikilder til fjernvarme.

Læs vores case på Side 41 i Kommunekredits Årsberetning:

Derefter har naturgaskonverteringerne taget fart, for 40 kilometer transmissionsledning blev tilføjet TVIS-systemet 2021, hvilket udfasede naturgas fra Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk i Vejle og Vamdrup Fjernvarme i Kolding. En samlet CO2-reduktion på 186.000 tons over 20 år.

En enkelt kilometer transmissionsledning er sidenhen også tilføjet til samarbejdet i med Everfuel om verdens første overskudsvarme-projekt fra brintproduktion. Senest samarbejder vi med Middelfart Fjernvarme om at udvide nettet til op til 2200 forbrugere i Strib i Middelfart, der også konverteres fra fossile energikilder til fjernvarme.

Læs vores case på Side 41 i Kommunekredits Årsberetning:

<

Og i næste fase af den grønne omstilling tager vi tilløb til investeringer for en halv mia kr i – indtil videre – 12 konkrete projekter i fire kommuner, der reducerer CO2-udledning med 460.000 tons over projektperioden. Det er udnyttelse af overskudsvarme, fjernvarmeudvidelser og procesvarme, der også udfaser naturgas fra energiforsyningen.

<