Reserveanlæg til spædevand er i drift

2020-09-10

 

I hele juli, august og indtil uge 38 producerer TVIS selv spædevand til fjernvarmesystemet, mens Skærbækværket er under revision.

Fotos:
John Gregersen, driftsmester ved TVIS, har sammen med sine kolleger været på et lille genoplæringskursus i spædevandssystemet.
<

”Vi har renoveret TVIS’ spædevandstank sidste år ved Shell Raffinaderiet på grund af tæring. I foråret renoverede vi hele spædevandsanlægget, så vi kan producere spædevand, når Skærbækværkets produktion er under revision i sommerperioden.

Vi har lavet en aftale med vores seks kunder, fjernvarmeselskaberne, at vi står for at forsyne dem med spædevand, derfor har vi renoveret vores backupsystem for at sikre os, at det kan levere til behovet, siger Finn Junker, driftschef ved TVIS.

”Vi har renoveret TVIS’ spædevandstank sidste år ved Shell Raffinaderiet på grund af tæring. I foråret renoverede vi hele spædevandsanlægget, så vi kan producere spædevand, når Skærbækværkets produktion er under revision i sommerperioden.

Vi har lavet en aftale med vores seks kunder, fjernvarmeselskaberne, at vi står for at forsyne dem med spædevand, derfor har vi renoveret vores backupsystem for at sikre os, at det kan levere til behovet, siger Finn Junker, driftschef ved TVIS.

<

Ved Shell Raffinaderiet har TVIS en pumpestation, som hedder P53, og en større akkumuleringstank, som hedder Tank 500. På P53 er også vores vandbehandlingsanlæg, der sørger for, at TVIS kan levere spædevand.

Renovering af tanken og eftersyn af vandbehandlingsanlægget viser nu, at det har været indsatsen værd.

<
<

”Skærbækværkets anlæg er mere vandbesparende, fordi det udnytter dampen fra forbrændingen af flis, som ellers ville forsvinde op i den blå luft, så det er den primære producent af spædevand, men begge steder leverer spædevand af en høj kvalitet. Det er anlæg, der kræver mere overvågning, manuel indsats og tilstedeværelse af driftsmestrene, hvor det på TVIS’ andre stationer er muligt at overvåge driften fra kontrolrummet. Det betyder også, at vi alle måtte på oplæring i at kunne drifte anlægget”, siger Finn Junker.

”Skærbækværkets anlæg er mere vandbesparende, fordi det udnytter dampen fra forbrændingen af flis, som ellers ville forsvinde op i den blå luft, så det er den primære producent af spædevand, men begge steder leverer spædevand af en høj kvalitet. Det er anlæg, der kræver mere overvågning, manuel indsats og tilstedeværelse af driftsmestrene, hvor det på TVIS’ andre stationer er muligt at overvåge driften fra kontrolrummet. Det betyder også, at vi alle måtte på oplæring i at kunne drifte anlægget”, siger Finn Junker.

<

TVIS bruger hvert år cirka 6000 kubikmeter spædevand i hele systemet, som hovedsageligt går til opfyldninger, når anlæg har været adskilt, vedligeholdt og mindre utætheder.