Varmen skal ud, og det kommer den

2020-04-08

På trods af samfundets specielle rammer, som berører alle, er det lykkedes at fastholde stabil drift i TVIS og fremdrift på alle fronter.

”TVIS har valgt en model hvor det kun er de vagtgående og dagmanden der har afgang til administrationsbygning og kontrolrum. Alle andre arbejder hjemmefra. Alle vores varmeleverandører leverer stabilt efter planen og som planlagt er Shell Raffinaderiet stille og roligt er på vej tilbage fra deres årlige forårsrevision, siger Jørgen Nielsen, direktør ved TVIS.

TVIS har stadig enkelte folk ude i lokalområderne, der sikrer, at underleverandørerne kan få gennemført deres opgaver, så vi fortsat sikrer, at fjernvarmen leveres både på kort og på lang sigt.

Hjulene holdes i gang

Bestyrelsen har for første gang holdt bestyrelsesmøde via videomøder og det forløb glimrende. Vi fokuserer på de mest presserende emner som var godkendelse af årsregnskab og låneanmodning til udvidelser af fjernvarmen.

”Vi er tæt på at have defineret, hvor linjeføringen for udvidelserne af fjernvarmen til Jelling, Bredsten-Balle og Vamdrup skal ligge, og vi rykker fortsat fremad med en renovering af stationer i Kolding i løbet af sommeren og efteråret, der skal understøtte udvidelse til Vamdrup. Det giver fortsat stille og støt fremdrift i fjernvarmens udvikling, mens vi også fortsætter projekteringen af flytning af vores rør på Østerbrogade i Vejle i forbindelse med elektrificering af jernbanenettet, så vi understøtter andre samfundsudviklinger i det store og små, siger Jørgen Nielsen.

Hjulene holdes i gang<

TVIS starter nyt trådrenovering op ved Carlsberg

TVIS starter nyt trådrenovering op ved Carlsberg