UDVIKLING

Siden stiftelsen af TVIS i 1983 har selskabets idegrundlag været at udnytte og udvikle potentielle muligheder for at levere miljøvenlig fjernvarme fra Trekantområdets industri og kraftvarmeleverandører til borgerne i Trekantområdet. Vores målsætning om at levere billig og stabil varme er til fulde lykkedes. Vores nye vision er:

  • at levere CO2- neutral varme, og vi har opsat konkrete målsætninger, så vi omdanner forsyningen til at være baseret på brændsler til vedvarende energikilder.
  • at indkøbe varme og koordinere varmeaftag på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde til gavn for varmeforbrugerne og på en økonomisk hensigtsmæssig måde for selskabet.
  • at sikre en varme med høj forsyningssikkerhed på kort og lang sigt.
  • at eje, drive og vedligeholde transmissionsnettet og de tilhørende stationsanlæg. 

TVIS kan vokse

Antallet af fjernvarmeforbrugere er stigende, og når behovet for energiressourcer stiger, så stiller det krav til miljøhensyn og energibesparende foranstaltninger. Vi ønsker fortsat at udvikle TVIS og udnytte muligheden for at anvende overskudsvarme blandt andet fra industrien. Derfor iværksatte TVIS i 2009 et projekt, hvor vi med en række samarbejdspartnere analyserede varmebehov og det fremtidige varmemarked i Trekantområdet. TVIS, TAS(nu Energnist), DONG Energy(nu Ørsted) og TRE-FOR Varme var parterne, som i et fællesskab vurderede varmebehovet i fremtiden for et område, der strækker sig fra Enstedværket i syd, Horsens i nord og Vejen i vest.

På den måde kan TVIS være på forkant med udviklingen i Trekantområdet og dermed servicere flere borgere, virksomheder og institutioner med fjernvarme i fremtiden på en prisbillig og miljørigtig måde. Analysearbejdet var blandt andet grundlaget for TVIS' beslutning om at investere 1,8 milliarder kroner i en ombygning af Skærbækværket til biomasse. TVIS har investeret 80 procent af beløbet, hvor Ørsted, som ejer kraftværket, har investeret de 20 procent.

Nye energikilder

På tværs af landet har andre leverandører af fjernvarme gode erfaringer med at udnytte overskudsvarme fra alt fra ostefabrikker til krematorier. Det afspejler hvor fleksibel en teknologi, som fjernvarme er. TVIS har blandt andet undersøgt muligheden for at udnytte overskudsvarme fra lokal industri, ligesom vi holder øjnene åbne med hensyn til potentialet i solenergi, geotermi og andre energikilder, så vi kan sikre stabil og prisbillig overskudsvarme på lang sigt.