Vamdrup

TVIS etablerer en ny fjernvarmeledning mellem Kolding og Vamdrup via Lunderskov, som skal forsyne Vamdrup Fjernvarme fra varmesæsonen i 2021/2022- TVIS skal levere 72% af fjernvarmen til Vamdrups 1.168 fjernvarmeforbrugere, og TVIS’ andel svarer til det årlige forbrug i cirka 1400 standardhuse.

Ledningen har tilstrækkelig kapacitet til fremtidige udvidelser af fjernvarmenettet i Vamdrup, så der er plads til, at endnu flere forbrugere kan få del i fjernvarmen. Projektet udfaser fossile brændsler og giver Vamdrup Fjernvarme muskler til at tilbyde fjernvarme til konverteringsområder og nybyggeri.

Gravearbejdet blev færdigt i uge 35, mens TVIS fortsat etablerer veksler- og pumpestationer.

 

Tilbage hvor det hele startede<

Tilbage hvor det hele startede

Over sommeren har etableringsarbejdet i Vamdrup taget fart, og den nye ledning er koblet sammen med TVIS-systemet.

Projektet er nu tæt på målstregen og mangler de sidste kortere længder rør og installationerne på stationerne.

Tilbage hvor det hele startede

Over sommeren har etableringsarbejdet i Vamdrup taget fart, og den nye ledning er koblet sammen med TVIS-systemet.

Projektet er nu tæt på målstregen og mangler de sidste kortere længder rør og installationerne på stationerne.

Tilbage hvor det hele startede<

Halvvejs i Vamdrup

I november 2020 havde TVIS og Vamdrup Varmeværk første spadestik i Lunderskov, og til marts i år er gravearbejdet nået halvvejs. Tre hold graver på Herredsvej i Vamdrup, Nagbølsvej og ved jernbanen i Lunderskov.

Halvvejs i Vamdrup<
<

Vi forventer at sætte kaffen over i oktober næste år og glæder os til at invitere TVIS ind i vores varmeområde. Vi fortsætter med at aftage overskudsvarme fra Rockwool og udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og værner forbrugerne mod de svingende olie- og gaspriser. Og så giver det os gode kort på hånden, når vi tilbyder vores varmeløsning til gas-områderne i Vamdrup, siger Niels Thomsen, bestyrelsesformand i Vamdrup Fjernvarme.

Når projektet er gennemført og Vamdrup Fjernvarme modtager TVIS-varme til varmesæsonen i 2021-2022, bliver det med en væsentligt reduceret CO2 – udledning på 93%. CO2-udledningen falder med 78.000 ton over en 20-årig periode eller cirka 3.900 tons pr år.

Vi forventer at sætte kaffen over i oktober næste år og glæder os til at invitere TVIS ind i vores varmeområde. Vi fortsætter med at aftage overskudsvarme fra Rockwool og udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og værner forbrugerne mod de svingende olie- og gaspriser. Og så giver det os gode kort på hånden, når vi tilbyder vores varmeløsning til gas-områderne i Vamdrup, siger Niels Thomsen, bestyrelsesformand i Vamdrup Fjernvarme.

Når projektet er gennemført og Vamdrup Fjernvarme modtager TVIS-varme til varmesæsonen i 2021-2022, bliver det med en væsentligt reduceret CO2 – udledning på 93%. CO2-udledningen falder med 78.000 ton over en 20-årig periode eller cirka 3.900 tons pr år.

<

Umiddelbart efter første spadestik overtager fagfolkene gravearbejdet det næste års tid, hvor Arkil baner vejen i jorden og placerer rørene med kran, Isoplus leverer rørene og muffer, mens smede fra DK Rør svejser rørene sammen.

Vi er startet på Vestergade 2 i Lunderskov, hvor vi om et lille års tid vender tilbage for at tilslutte ledningen til det eksisterende fjernvarmenet. Vi forventer i gennemsnit at etablere cirka 50 meter om dagen. Arbejdet foregår langs vej og cykelsti og 12 lodsejere har indvilliget i, at vi må placere et par fjernvarmerør på deres marker. Vi gør os umage for, at gravearbejdet er til mindst mulig gene for lodsejere, gående og trafikanter. Når ledningen er etableret, er fjernvarmen gemt væk under jorden, og man kan tage den stabile varme for givet hjemme i stuerne, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

<
<

Rørene kommer i 16 meters længder og er knap 17 cm i diameter, men er pakket ind i isolering og en kappe, så de bliver 56 centimeter i diameter. Konstruktionen, isoleringen og driftsmetoden gør, at varmetabet kun er på 2%.

TVIS investerer ca. 48 mio. kr. i etableringen af ledning, pumpestation og vekslere. Alene ledningsarbejdet sikrer arbejdspladser i vinterperioden, som typisk ikke har for meget anlægsarbejde. Ikke desto mindre beskæftiger projektet cirka 27 mand ved IsoplusArkil, Cowi og TVIS i et år. Derudover smede, landmålere og transportfolk hos samarbejdspartnere.

Sideløbende skal der også etableres en ny pumpestation, som skal cirkulere fjernvarmevandet, fire nye vekslerstationer og mindre udskiftninger i det nuværende system.

Rørene kommer i 16 meters længder og er knap 17 cm i diameter, men er pakket ind i isolering og en kappe, så de bliver 56 centimeter i diameter. Konstruktionen, isoleringen og driftsmetoden gør, at varmetabet kun er på 2%.

TVIS investerer ca. 48 mio. kr. i etableringen af ledning, pumpestation og vekslere. Alene ledningsarbejdet sikrer arbejdspladser i vinterperioden, som typisk ikke har for meget anlægsarbejde. Ikke desto mindre beskæftiger projektet cirka 27 mand ved IsoplusArkil, Cowi og TVIS i et år. Derudover smede, landmålere og transportfolk hos samarbejdspartnere.

Sideløbende skal der også etableres en ny pumpestation, som skal cirkulere fjernvarmevandet, fire nye vekslerstationer og mindre udskiftninger i det nuværende system.

<

FAKTA OM FJERNVARMEN TIL VAMDRUP

Når Vamdrup Fjernvarme indgår et samarbejde med TVIS vil fjernvarmeforbrugerne overgå til billigere og mere miljøvenlig varme, som primært er baseret på overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet, affaldsvarme fra Energnist og biomasse-varme fra Skærbækværket.

•Vamdrup Fjernvarmes aftale med Rockwool fortsætter, og naturgaskedlerne beholdes til spids- og reservelast.

•For Vamdrup Fjernvarme bortfalder det sidste af de oprindelige to grundbeløb til drift af naturgasmotoren vedudgangen af 2019. Forventede prisstigninger på naturgas medfører en stigning i fjernvarmeprisen for Vamdrup Fjernvarmes forbrugere, hvilket de undgår, når TVIS etablerer en ny transmissionsledning, som leverer billigereog mere miljøvenlig varme.

•Projektforslaget har været sendt i offentlig høring, og der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.
•Faldet i CO2-udledning på 3900 tons om året svarer til udledningen fra en køretur i en ny personbil på over 32millioner kilometer. Eller 800 gange rundt om jorden

Kontakt

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net