Halvvejs med varmen til Vamdrup

2021-03-22

I november sidste år var der første spadestik i Lunderskov til en 8 kilometer lang fjernvarmeledning, der forbinder TVIS med Vamdrup Varmeværk, og som udfaser fossile brændsler på vegne af nuværende og potentielle forbrugere.

-Vi hyrede Arkil til at stå for etableringsarbejdet og ret kort efter første spadestik gik de i gang med at etablere tracéet, og vi er nu over halvvejs med etableringsarbejdet, fortæller Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

Læs mere i Ugeavisen Vamdrup

 

<

Holdet er færdige på Frederiksberggade og er stort set færdige på Skolevej, hvor de er langt med den sidste asfaltering. På nuværende tidspunkt gør holdet klar til at krydse jernbanen på Nagbølvej.

-Et 15 mandshold har gravet tre steder ad gangen på strækningen. Et hold er nu i gang på Herredsvej, hvor de bevæger sig mod Nagbølvej. Et andet er ved jernbanen. Et tredje hold er midt på Nagbølvej, som er én lang strækning, hvor mange af Isoplus’ rør er svejset sammen og lagt til rette langs vejen, så de er klar til blive hejset ned i udgravningerne, siger Brian Schmidt.

Holdet er færdige på Frederiksberggade og er stort set færdige på Skolevej, hvor de er langt med den sidste asfaltering. På nuværende tidspunkt gør holdet klar til at krydse jernbanen på Nagbølvej.

-Et 15 mandshold har gravet tre steder ad gangen på strækningen. Et hold er nu i gang på Herredsvej, hvor de bevæger sig mod Nagbølvej. Et andet er ved jernbanen. Et tredje hold er midt på Nagbølvej, som er én lang strækning, hvor mange af Isoplus’ rør er svejset sammen og lagt til rette langs vejen, så de er klar til blive hejset ned i udgravningerne, siger Brian Schmidt.

<

Middelalderens Nagbøl

-Undervejs som gravearbejdet pågår undersøger vi, om vi støder på arkæologiske fund, som har historisk værdi. Museum Sønderjylland har i en rapport bekræftet, at vores etablering ikke lægges oveni arkæologiske fund. Men måske mest interessant af alt, så er der fundet markeringer af 11 ”hustomter”, som er nabo til vores fjernvarmeledning, og som sandsynligvis angiver hvor det middelalderens Nagbøl er opstået, siger Brian Schmidt.

Illustration: De tre hovedhuse. Antagelig er pink ældst, så følger rød og yngst er det blå hus. Rødt og pink hus er ældre end tofteskellet. Museum Sønderjylland, Arkæologi. Janne Flensborg/Per Ethelberg.

Middelalderens Nagbøl<

Et af husene er et tværremshus, som har været mindst 32 m langt og 5,98 m bredt. Det har rette vægge og gavle. Det er sat med mindst 17 fag svarende til 18 sæt tagbærende vægstolper. Bedømt ud fra husets grundplan, skal det antagelig dateres til slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. For denne periode er der tale om et meget stort hus, står der i rapporten.

Man skal være opmærksom på, at det kun er en mindre del af pladsen, som er udgravet, måske 5-10 %. Rapporten anskueliggør lokalitetens potentiale. Undersøgte man det hele, vil man naturligvis kunne nuancere og udvide fortællingen på væsentlige punkter. Undersøgelsen har åbnet et vindue til en fascinerende historie, ifølge Per Engelbeth, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Arkæologi.