Jelling og Bredsten/Balle

TVIS investerer cirka 90 millioner kroner i en 20 kilometer lang fjernvarmeledning Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. På de første 7,5 kilometer af strækningen fra Rosborg til Skibet er etableret en fælles ledning, som derefter deler sig i to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling.

Etableringsarbejdet fra Vejle via Skibet til Bredsten og Jelling blev færdigt i november, og varmeforsyningen til de to nye selskaber gik i drift i december lige i tide til jul.

Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

Gennem bakke og dal

Strækningen mellem Jelling, Bredsten-Balle og Vejle er en særlig udfordring, hvor især de mange smalle veje med snævre sving, store forskelle i højdemeter og mange vandkilder har krævet konstruktive løsninger undervejs. Igennem hele projektet, har transmissionsrørene så vidt muligt været placeret i vejkanten eller i mark for at genere trafikken mindst, men skulle blandt andet under Vejle Å, og arbejdet i Vejle Midtby har krævet større omlægninger af trafikken.

Strækningen mellem Skibet i Vejle og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk blev først færdig i Vejle, hvor der har været tæt koordineret samarbejde med lokalråd og naboer til etableringen. Dels blev der indsat busser for at tage hensyn til skoleelever, som ikke kunne bruge cykelstien i perioder, men arbejdet blev også intensiveret i sommerferien, så det passede med skolernes sommerferie. Undervejs stødte arbejdet endda på en forsyningsmotorvej i Skibet.

Kunstfærdig rørføring

TVIS etablerer nye stationer langs vores transmissionsledning, og indføringen af rørene kan være en udfordring i sig selv.

De fleste rørfittings findes præ-fabrikeret, men på grund af udfordringer med fremmede ledninger og leveringsproblemer af præ-fittings har TVIS derfor samarbejdet med Gelsted Maskinfabrik, GMF, om at få bukket rørbøjninger i de rette dimensioner og grader, som vi skal bruge.

Østergaard Entreprise laver smede-arbejdet ved Fårup Sø i Jelling, ProPipe har lavet svejsearbejdet på Knabberupvej i Skibet, hvor vi også har en pumpestation, og Vigotech har stået for opgaven ved vores nye station i Rosborg.

Kunstfærdig rørføring

TVIS etablerer nye stationer langs vores transmissionsledning, og indføringen af rørene kan være en udfordring i sig selv.

De fleste rørfittings findes præ-fabrikeret, men på grund af udfordringer med fremmede ledninger og leveringsproblemer af præ-fittings har TVIS derfor samarbejdet med Gelsted Maskinfabrik, GMF, om at få bukket rørbøjninger i de rette dimensioner og grader, som vi skal bruge.

Østergaard Entreprise laver smede-arbejdet ved Fårup Sø i Jelling, ProPipe har lavet svejsearbejdet på Knabberupvej i Skibet, hvor vi også har en pumpestation, og Vigotech har stået for opgaven ved vores nye station i Rosborg.

Se ruten

Følg med

M.J. Eriksson og Østergaard Entreprise etablerer 8 km rør i Jelling

Tvis har indgået aftale med entreprenøren M.J. Eriksson, som skal etablere 8 kilometer transmissionsledning mellem Jelling Varmeværk og Skibet i Vejle.

-Vi har mange års erfaring med alt slags større jordarbejde, byggemodning, fjernvarme, jernbaner og havne, men der her opgave er alligevel noget helt specielt. Vi skal etablere 8 kilometer transmissionsledning i offentlig trafik, hvilket giver lidt volumen på opgaven, og vi ville gerne arbejde sammen med TVIS, siger Brian Madsen, Regionschef ved M.J. Eriksson.

M.J. Eriksson og Østergaard Entreprise etablerer 8 km rør i Jelling<
Barslund etablerer ledning fra Toldbodgade til Skibet<

Barslund etablerer ledning fra Toldbodgade til Skibet

Tvis har indgået aftale med entreprenøren Barslund, som skal etablere 8 kilometer rørledning mellem Toldbodgade og Skibet.

Barslund etablerer ledning fra Toldbodgade til Skibet

Tvis har indgået aftale med entreprenøren Barslund, som skal etablere 8 kilometer rørledning mellem Toldbodgade og Skibet.

Barslund etablerer ledning fra Toldbodgade til Skibet<

Arkil etablerer første af fire etaper i Vejle

Det blev Arkil, der lige før jul fik aftalen om at etablere de første 5 kilometer af en ny fjernvarmeledning fra Bredsten Balle Kraftvarmeværk til Skibet i Vejle. Arbejdet på denne etape forventes færdig senest 13. September i år, hvor det meste af strækningen skal følge Bredstenvej.

-Vi skal starte ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og bevæger os mod Skibet. Aftalen med Arkil er, at vi så vidt muligt skal udnytte, at der er lukket for skolerne, så vi etablerer så meget af strækningerne, hvor skolebørnene normalt færdes, under skolernes nedlukning. Det er vigtigt, da vi skal være mindst muligt i vejen for skoletrafikken, og vi vægter sikkerheden rigtig, rigtig højt, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

Læs mere

Arkil etablerer første af fire etaper i Vejle<
Isoplus leverer 20 km rør til Vejle<

Isoplus leverer 20 km rør til Vejle

TVIS indgår aftale med Isoplus Fjernvarmeteknik A/S, som skal levere de cirka 20 kilometer præisolerede fjernvarmerør til den nye strækning fra Vejle via Skibet til Bredsten-Balle og Jelling.

Isoplus leverer 20 km rør til Vejle

TVIS indgår aftale med Isoplus Fjernvarmeteknik A/S, som skal levere de cirka 20 kilometer præisolerede fjernvarmerør til den nye strækning fra Vejle via Skibet til Bredsten-Balle og Jelling.

Isoplus leverer 20 km rør til Vejle<
Varme til Bredsten og Balle<

Varme til Bredsten og Balle

– Vi udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og sænker samtidigt varmeprisen ved at indgå i et samarbejde med TVIS, som skal levere cirka 70% af vores varme. Set fra bestyrelsens side, er det også en fordel for os og vores forbrugere, at vi ikke selv skal stå med at investere i en ny varmeleverance, som skal erstatte de fossile brændsler, siger Tage Majgaard, bestyrelsesformand i Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. (tv.)

Varme til Bredsten og Balle

– Vi udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og sænker samtidigt varmeprisen ved at indgå i et samarbejde med TVIS, som skal levere cirka 70% af vores varme. Set fra bestyrelsens side, er det også en fordel for os og vores forbrugere, at vi ikke selv skal stå med at investere i en ny varmeleverance, som skal erstatte de fossile brændsler, siger Tage Majgaard, bestyrelsesformand i Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. (tv.)

Varme til Bredsten og Balle<

Varme til Jelling

– Jelling er en by med forbrugerbevidste borgere, som er opmærksom på, hvad de får for pengene, og det har været et stort ønske for os at få gjort fjernvarmen grøn. Vi er også i et område, hvor der er mulighed for massiv udvidelse til nye boliger, både lejligheder og parcelhuse, som vi rigtig gerne vil forsyne. Ved at samarbejde med TVIS og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk får vi kapacitet til at tilbyde nye forbrugere en pris, der er konkurrencedygtig overfor individuelle varmeløsninger, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand i Jelling varmeværk.

Varme til Jelling<

Kontakt

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net

Jens Larsen

Projektchef

Mail: jl@tvis.net

Jens Larsen

Projektchef

Mail: jl@tvis.net