TVIS-Varme til Jelling og Bredsten Balle udfaser fossile brændsler

2020-10-23

 

Pressemeddelelse:

Jelling Varmeværk og Bredsten Balle Kraftvarmeværk indgår ny aftale med TVIS, som etablerer en 20 kilometer lang fjernvarmeledning for at forsyne de to byer fra varmesæsonen i 2021-2022.

<

Det er afgørende i forhold til vores værdier, at varmeforsyningen til vores forbrugere er så grøn som mulig. Aftalen med TVIS bringer os så tæt på 100 % grøn varme som praktisk muligt, fordi solpanel-anlægget naturligvis fortsætter sin produktion. Vi har arbejdet på denne aftale i næsten 10 år, også derfor er det en historisk dag for Jelling Varmeværk, hvor vi forener bæredygtighed med lavere priser og budgetsikkerhed. Samtidigt fjerner vi risici, der er forbundet med at have eget produktionsapparat. Som formand er jeg begejstret for aftalen, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand ved Jelling Varmeværk.

Det er afgørende i forhold til vores værdier, at varmeforsyningen til vores forbrugere er så grøn som mulig. Aftalen med TVIS bringer os så tæt på 100 % grøn varme som praktisk muligt, fordi solpanel-anlægget naturligvis fortsætter sin produktion. Vi har arbejdet på denne aftale i næsten 10 år, også derfor er det en historisk dag for Jelling Varmeværk, hvor vi forener bæredygtighed med lavere priser og budgetsikkerhed. Samtidigt fjerner vi risici, der er forbundet med at have eget produktionsapparat. Som formand er jeg begejstret for aftalen, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand ved Jelling Varmeværk.

<

Når de 630 fjernvarmeforbrugere i Bredsten Balle og 1052 forbrugere i Jelling modtager varmen fra TVIS, bliver det med en væsentligt reduceret CO2-udledning på 93 procent. CO2-udledningen fra fjernvarmen reduceres med 108.000 tons over en 20-årig periode

Vi er glade for den nye aftale med TVIS, som fremtidssikrer vores lokale fjernvarme og udfaser naturgassen fra vores forsyning. Vi genetablerer det lave prisniveau på vegne af vores forbrugere, som kommer forrest i den grønne omstilling med det her initiativ. Vi vil gerne have, at man kan tage varmen for givet, derfor gør vi os også umage om at sikre et højt miljøhensyn, lave priser og stabil forsyning, siger Tage Majgaard, bestyrelsesformand i Bredsten Balle Kraftvarmeværk.

<
17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer<

17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer

TVIS investerer ca. 90 mio kr i projektet, som omfatter etablering af transmissionsledning fra TVIS’ system i Vejle, inklusive pumpestationer og vekslerenheder. De første cirka 7,5 km af ledningen er fælles og herefter etableres der separate ledninger til de to byer.

Vejle til Rosborg – 3,3 km

Rosborg-Skibet – 4,2 km

Skibet-Bredsten-Balle – 4,9 km

Skibet-Jelling – 8,3 km

17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer

TVIS investerer ca. 90 mio kr i projektet, som omfatter etablering af transmissionsledning fra TVIS’ system i Vejle, inklusive pumpestationer og vekslerenheder. De første cirka 7,5 km af ledningen er fælles og herefter etableres der separate ledninger til de to byer.

Vejle til Rosborg – 3,3 km

Rosborg-Skibet – 4,2 km

Skibet-Bredsten-Balle – 4,9 km

Skibet-Jelling – 8,3 km

17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer<

TVIS har siden selskabets start i slut-80’erne haft meget stabile, lave varmepriser modsat priserne på el, olie og gas, som har svinget meget. Det er en stabil, miljøvenlig og fremtidssynet varmeløsning, som vi tilbyder til de nye fjernvarmeselskaber og deres forbrugere, som dermed bidrager massivt til Vejle Kommunes klimaplaner om at sænke CO2-udledningen inden 2030, siger Lars Schmidt.

Samtidigt viser projektet en positiv samfundsøkonomi på 33 mio. kr. over en 20-årig periode på grund af udfasningen af fossile brændsler, og fordi den eksisterende kapacitet i TVIS-systemet udnyttes. Det kommer alle forbrugerne til gode

<
Grøn omstilling i praksis<

Grøn omstilling i praksis

TVIS’ varme er baseret på overskudsvarme fra industri, spildevandsbehandling, affaldsforbrænding og kraftvarme produceret på biomasse. TVIS udnytter altså varme, der ellers ville gå til spilde.

Vi ser frem til et samarbejde med flere af Trekantområdets varmeselskaber om at udfase fossile brændsler. Vi vil meget gerne tilbyde fjernvarmen, hvor det er muligt og også gøre nye forbrugere opmærksomme på de økonomiske og miljømæssige fordele ved varme fra TVIS, siger Jørgen Nielsen.

Grøn omstilling i praksis

TVIS’ varme er baseret på overskudsvarme fra industri, spildevandsbehandling, affaldsforbrænding og kraftvarme produceret på biomasse. TVIS udnytter altså varme, der ellers ville gå til spilde.

Vi ser frem til et samarbejde med flere af Trekantområdets varmeselskaber om at udfase fossile brændsler. Vi vil meget gerne tilbyde fjernvarmen, hvor det er muligt og også gøre nye forbrugere opmærksomme på de økonomiske og miljømæssige fordele ved varme fra TVIS, siger Jørgen Nielsen.

Grøn omstilling i praksis<

Over det næste år investerer TVIS i udvidelser af fjernvarmen i Kolding og i Vejle. Tilkobling af fjernvarmenettene i Bredsten-Balle og Jelling giver store årlige besparelser for både de eksisterende og de nye fjernvarmekunder i TVIS-systemet. Og det reducerer CO2-udledningen med knap 5.400 tons pr. år., hvilket svarer til ca. 2000 nye bilers årlige CO2-udledning.

<

  • Når Jelling Varmeværk og Bredsten Balle Kraftvarmeværk indgår et samarbejde med TVIS vil fjernvarmeforbrugerne overgå til billigere og mere miljøvenlig varme, som primært er baseret på overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet, affaldsvarme fra Energnist og biomasse-varme fra Skærbækværket.
  • Begge selskabers solcelleanlæg fortsætter med at producere cirka en tredjedel af varmen, og naturgaskedlerne beholdes til spids- og reservelast.

  • Det sidste af de to oprindelige grundbeløb til drift af naturgasmotoren forsvandt ved udgangen af 2019. Forventede prisstigninger på naturgas medfører en stigning i fjernvarmeprisen for forbrugerne, hvilket de undgår, når TVIS etablerer en ny transmissionsledning, som leverer billigere og mere miljøvenlig varme.
  • Projektforslaget har været sendt i offentlig høring, og der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.