TVIS ser stort varmepotentiale i nyt PtX-partnerskab

2021-02-12

Der er højt til loftet og plads til at drømme stort i Trekantområdet. Derfor har syv kommuner og en række lokale energivirksomheder nu slået sig sammen i et partnerskab, der over de kommende fem år skal placere dem og området helt i toppen for produktion af PtX.

Produktionen af brint kræver en god el-infrastruktur, men det kræver også en god varme-infrastruktur at udnytte overskudsvarmen. Udnyttelse af overskudsvarmen gør brintproduktionen langt mere klimaeffektiv, og derfor er det optimalt at placere nye anlæg tæt på såvel el som varmeinfrastruktur, forklarer Jørgen Nielsen til Dansk Fjernvarme.

Mindst 14 gode grunde til PtX i Trekantområdet

Der er mindst 14 gode grunde til, at Trekantområdet har en konkurrencefordel i den grønne omstilling. Inden for et forholdsvist lille areal er der:

1: et kraftvarme-anlæg og biogas anlæg der kan levere CO2, baseret på biomasse

2: et raffinaderi, der producerer brændstoffer

3: et kommende elektrolyse-anlæg, der producerer brint

4: et udbygget el-net, der kan levere grøn strøm

5: affaldsforbrænding og en del andre CO2 kilder (både fossile og biogene)

6: mange aktiviteter inden for tung transport

7: en lufthavn

8: havne samt infrastruktur til at lagre og til at transportere flydende brændstoffer

9: adgang til det nationale gas-net og rørføring ud i Nordsøen

10: centralt i forhold til et dansk og tysk marked for grønne brændstoffer

11: adgang til væsentlige mængder af biomasseaffald

12: et stort fjernvarmenet, der kan nyttiggøre overskudsvarmen

13: et industriel cluster, defineret i EU´s brint strategi.

14: og nu også et helt nyt samarbejde mellem private og offentlige aktører, der skal fremme PtX-teknologien og dermed accelerere den grønne omstilling.