Anlægs- og Partnerskabsaftale skal skabe arbejdspladser

2021-04-23

TVIS har indgået en rammeaftale på anlægsarbejde med entreprenørfirmaet CJ A/S. Det er også den anden Partnerskabsaftale med leverandører, hvor fokus på social ansvarlighed er fremhævet.

-Vi indgår dels en typisk rammeaftale på anlægsarbejde, som gælder to år med mulighed for forlængelse på et år, to gange. I dette udbud har vi prioriteret prisen med 60%, og  tilbudsgivers organisation og bemanding, kvalitets- og miljøledelsessystem og anvendte materialer og metoder med 40%. Derudover indgår vi en Partnerskabsaftale, hvor vi sammen med CJ A/S forpligter os til også at gøre en indsats for at skabe flere praktikpladser, aktivering af borgere, fritidsjob eller andre sociale tiltag i vores lokalområde. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi kan fortsætte vores gode samarbejde, siger Tommy Hermann, vedligeholdschef ved TVIS.

<

Partnerskabsaftalerne er baseret på respekt og tillid og har til formål at forpligte parterne til at være aktive for at skabe nye arbejdspladser. Partnerskabsaftaler er godkendt af TVIS’ bestyrelse, så TVIS kan indgå rammeaftaler, der øger engagementet i lokalsamfundets udvikling. Partnerskabsaftaler har to formål, hvor parterne forpligter sig til at gøre noget aktivt for det generelle arbejdsmarked, men også initiativer til gavn for lokalområdet.

-Vi er meget glade for at vinde kontrakten igen – og så endda at vinde den for tredje gang i træk. Vi har til alle parters udtalte tilfredshed lavet anlægsarbejdet for TVIS i nu mere end otte år, og det fungerer fortsat rigtig fint for begge parter på en effektiv og respektfuld facon. Vi er specielt glade for vægtningen af vores arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed i tillæg til prisen”, siger Jonathan Smetana fra CJ A/S.

CJ A/S afleverede en omfattende tilbudsbeskrivelse på 32 sider, som udover at fastholde prisstrukturen dokumenterede det konkrete arbejde med social ansvarlighed.

Partnerskabsaftalerne er baseret på respekt og tillid og har til formål at forpligte parterne til at være aktive for at skabe nye arbejdspladser. Partnerskabsaftaler er godkendt af TVIS’ bestyrelse, så TVIS kan indgå rammeaftaler, der øger engagementet i lokalsamfundets udvikling. Partnerskabsaftaler har to formål, hvor parterne forpligter sig til at gøre noget aktivt for det generelle arbejdsmarked, men også initiativer til gavn for lokalområdet.

-Vi er meget glade for at vinde kontrakten igen – og så endda at vinde den for tredje gang i træk. Vi har til alle parters udtalte tilfredshed lavet anlægsarbejdet for TVIS i nu mere end otte år, og det fungerer fortsat rigtig fint for begge parter på en effektiv og respektfuld facon. Vi er specielt glade for vægtningen af vores arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed i tillæg til prisen”, siger Jonathan Smetana fra CJ A/S.

CJ A/S afleverede en omfattende tilbudsbeskrivelse på 32 sider, som udover at fastholde prisstrukturen dokumenterede det konkrete arbejde med social ansvarlighed.

<
Ansvarlighed i TVIS<

Ansvarlighed i TVIS

TVIS har ansat to på flexjob-ordning og understøtter Maskinmesterstuderende med eksamensprojekter og praktikophold.

TVIS konkurrenceudsætter cirka 90% af vores indkøb i dagligdagen, og entreprenør-aftalerne på alle udvidelser i Kolding og Vejle har været i udbud.

  • TVIS har altid et krav om, at danske løn og arbejdsvilkår skal overholdes.
  • I udbud vurderes der typisk på følgende parametre:
    • Pris, Beskrivelse, referencer, CV’er, lokalkendskab, elev- og praktikpladser, kvalitet og miljø

Ansvarlighed i TVIS

TVIS har ansat to på flexjob-ordning og understøtter Maskinmesterstuderende med eksamensprojekter og praktikophold.

TVIS konkurrenceudsætter cirka 90% af vores indkøb i dagligdagen, og entreprenør-aftalerne på alle udvidelser i Kolding og Vejle har været i udbud.

  • TVIS har altid et krav om, at danske løn og arbejdsvilkår skal overholdes.
  • I udbud vurderes der typisk på følgende parametre:
    • Pris, Beskrivelse, referencer, CV’er, lokalkendskab, elev- og praktikpladser, kvalitet og miljø

Ansvarlighed i TVIS<