TVIS påbegynder nyt transmissionsledningsprojekt fra Fynsvej til Kokbjerg

2023-11-14

I samarbejde med TREFOR er TVIS gået i gang med bygge-og anlægsarbejde for at kunne levere miljørigtig og billig fjernvarme til Aagård, Gravens, Almind, Vester Nebel, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg i Kolding.

Gravearbejdet begynder februar 2024<

Gravearbejdet begynder februar 2024

På Fynsvej, tæt på Sjællandsvej, har TVIS en eksisterende transmissionsledning, der bliver forlænget med 4,6 km. Derudover er der påbegyndt et byggeri af en vekslerstation på Kokbjerg nr. 30 tæt på TREFORs hovedkontor, som inden længe står færdig. TVIS er i øjeblikket ved at nedlægge de første Ø273/500 rør omkring vekslerstationen.

Tracéet fra Fynsvej til Kokbjerg er færdigprojekteret og anlægs- og rørleverancen har været i en prækvalifikationsrunde – Tilbud, forhandling og kontraktunderskrivelse gennemføres ultimo 2023.
Gravearbejdet til tracéet forventes påbegyndt primo februar 2024 og afsluttet i sommeren 2024.

Gravearbejdet begynder februar 2024

På Fynsvej, tæt på Sjællandsvej, har TVIS en eksisterende transmissionsledning, der bliver forlænget med 4,6 km. Derudover er der påbegyndt et byggeri af en vekslerstation på Kokbjerg nr. 30 tæt på TREFORs hovedkontor, som inden længe står færdig. TVIS er i øjeblikket ved at nedlægge de første Ø273/500 rør omkring vekslerstationen.

Tracéet fra Fynsvej til Kokbjerg er færdigprojekteret og anlægs- og rørleverancen har været i en prækvalifikationsrunde – Tilbud, forhandling og kontraktunderskrivelse gennemføres ultimo 2023.
Gravearbejdet til tracéet forventes påbegyndt primo februar 2024 og afsluttet i sommeren 2024.

Gravearbejdet begynder februar 2024<

Projektets største udfordring

Den største udfordring ved dette projekt bliver Fynsvej, der er en meget trafikeret vej. Det estimeres at +30.000 biler benytter denne vej dagligt. Derfor kræves der en grundig og koordineret planlægning mellem TVIS, Kolding Kommunes vejafdeling og Vejdirektoratet. Ved Sjællandsvej vil Fynsvej blive indsnævret til èn kørebane i hver retning, da det her bliver nødvendigt at anbore på den eksisterende transmissionsledning, hvilket også bliver en udfordring i forhold til nødvendig trafikomlægning og information til de parter, der berøres under projektet.

Projektets største udfordring<