Nyt specialtilpasset trykholderanlæg i Kolding

2023-09-05

I samarbejde med Verdo, der udvikler grønne og bæredygtige energianlæg, har TVIS opført et trykholderanlæg i Kolding. Det specielle ved trykholderanlægget er, at det fra Verdo’s side skulle tilpasses TVIS’ system og behov.

Baggrunden for samarbejdet

Vores standard trykholderanlæg er et produkt, som vi kalder Cirex. Det er noget mindre end det anlæg, som TVIS havde behov for. Normalt er vores Cirex-anlæg på 12 kubikmeter, og TVIS havde behov for et anlæg på 30 kubikmeter. Derudover skulle anlægget kunne holde til 120 C° varmt vand og et tryk på op til 25 bar. Det skulle designes til at stå udenfor, hvilket vores Cirex-anlæg normalt ikke er designet til – fortæller Asbjørn Østergaard Serup, salgschef hos Verdo.

Grunden til at trykholderanlægget netop er placeret i Kolding er, at TVIS i juni skulle renovere på strækningen mellem Skærbækværket og Kolding, og dette planlægger vi at gøre igen i september 2023. Trykholderanlægget er med til at drifte Energnist i Kolding, der producerer varme af affald. Uden anlægget ville Kolding derfor ikke kunne modtage varme fra Energnist under renoveringsperioder eller ved eventuelle ledningsbrud. Normalt trykholdes vores transmissionsnet fra Skærbækværket, men dette vil blive afbrudt under en renovering. Trykholderanlægget får ikke ligeså mange driftstimer som de to primære anlæg, vi benytter. Derfor betjenes det også manuelt, og står i perioder stille. Men driftssikkerheden er stadig høj og det bliver overvåget på flere parametre i forhold til Cirex-anlægget – forklarer Mads Kallestrup, projektingeniør hos TVIS.

Baggrunden for samarbejdet<
Hvordan fungerer et trykholderanlæg?<

Hvordan fungerer et trykholderanlæg?

Et trykholderanlæg sikrer et konstant tryk, når der skal leveres fjernvarme. Når vandets temperatur stiger, stiger trykket, og der er behov for at aftappe vand. Omvendt, når temperaturen falder, falder trykket, og der er behov for at tilføje vand. Eksempelvis varierer vandets temperatur nogle få grader på grund af balancen mellem varmeproduktion og forbrug. Derfor er der hele tiden behov for at tilpasse vandvolumen i nettet – og det er her, at der er behov for et trykholderanlæg.

Hvordan fungerer et trykholderanlæg?

Et trykholderanlæg sikrer et konstant tryk, når der skal leveres fjernvarme. Når vandets temperatur stiger, stiger trykket, og der er behov for at aftappe vand. Omvendt, når temperaturen falder, falder trykket, og der er behov for at tilføje vand. Eksempelvis varierer vandets temperatur nogle få grader på grund af balancen mellem varmeproduktion og forbrug. Derfor er der hele tiden behov for at tilpasse vandvolumen i nettet – og det er her, at der er behov for et trykholderanlæg.

Hvordan fungerer et trykholderanlæg?<

Trykholderanlæggets design

For at kunne opfylde TVIS’ behov, var der tæt dialog mellem Verdo og TVIS. Resultatet blev et trykholderanlæg, der består af en beholder og et pumpe-og ventilsystem. Beholderen, der er placeret uden for, er beskyttet med en stålkappe for at kunne modstå al slags vind og vejr. For at beskytte beholderen imod frost, har det fået indbygget et heat tracing system. Det ca. 500 kilo tunge låg er speciallavet af Verdos projektleder Steffen Hornemann, der fortæller, at der hele tiden har været fokus på drift og vedligehold i designprocessen. Låget til Verdo’s Cirex-anlæg er normalt fladt, men da TVIS’ anlæg skulle designes til at stå udenfor, skulle låget være kegleformet, så regn og sne kan løbe af og dermed ikke gøre skade på anlægget. I låget er der også lavet et hul, som TVIS kan anvende til at indføre et lille kamera, når trykholderanlæggets membran skal inspiceres.

I TVIS er vi utrolig glade for, at det var muligt for Verdo at designe et trykholderanlæg, der passer til vores specifikke behov. Med trykholderanlægget er vi sikre på, at Kolding ubesværet vil få leveret varme i perioder, hvor der ikke er forbindelse til vores 2 primære trykholderanlæg.

Trykholderanlæggets design<