Overskudsvarme fra elektrolyse undervejs

2021-11-30

TVIS forbereder etableringen af en ny varmetransmissionsledning til Everfuels 20 MW elektrolyse-anlæg i Fredericia. Elektrolyse-anlægget er ved at blive etableret og i løbet af 2020 begynder Everfuel at levere grøn brint til nabo-virksomheden, raffinaderiet Crossbridge Energy Fredericia.

-Vi er ved at projektere og færdiggøre udbudsmaterialet for transmissionsledningen, så vi kan sende opgaven i udbud i midten af januar næste år. Og vi planlægger at etablere transmissionsledningen fra april til juni næste år. Det er en strækning på omtrent 1.2 kilometer, hvor vi anborer på vores eksisterende rør i krydset af Ydre Ringvej og Egeskovvej og fører ledningen langs vejen hen til brintfabrikken, siger Anders Jepsen, projektchef ved TVIS.

<

Projektet er en del af HySynergy-samarbejdet, som er et konkret samarbejde om at skabe synergier mellem energivirksomheder, hvis ene restprodukt er den andens ressource. Det første år forventes varmemængderne fra elektrolyse-anlægget med den nuværende kapacitet at svare til omtrent 230 husstandes årlige varmeforbrug. Efter 10 år, i takt med at anlægget med alderen afgiver mere overskudsvarme, forventer TVIS at kunne aftage, hvad der omtrent svarer til godt 800 husstandes årlige forbrug.

-Vores rolle er at hjælpe Everfuel med at afkøle de tekniske anlæg, hvor elektrolyse-processen foregår. Elektrolyse kræver store mængder vedvarende strøm og genererer meget varme, og fjernvarme-systemet kan bruges til at afkøle anlægget. Det giver os også værdifulde erfaringer om sektorkobling i forbindelse med, at vi ser ind i en fremtid, hvor Power to X-teknologierne udvikles i Trekantområdet, siger Anders Jepsen.

Oversigtsbillede forneden: Everfuel/ARKIKON
Forventet placering af TVIS-rør: TVIS

Projektet er en del af HySynergy-samarbejdet, som er et konkret samarbejde om at skabe synergier mellem energivirksomheder, hvis ene restprodukt er den andens ressource. Det første år forventes varmemængderne fra elektrolyse-anlægget med den nuværende kapacitet at svare til omtrent 230 husstandes årlige varmeforbrug. Efter 10 år, i takt med at anlægget med alderen afgiver mere overskudsvarme, forventer TVIS at kunne aftage, hvad der omtrent svarer til godt 800 husstandes årlige forbrug.

-Vores rolle er at hjælpe Everfuel med at afkøle de tekniske anlæg, hvor elektrolyse-processen foregår. Elektrolyse kræver store mængder vedvarende strøm og genererer meget varme, og fjernvarme-systemet kan bruges til at afkøle anlægget. Det giver os også værdifulde erfaringer om sektorkobling i forbindelse med, at vi ser ind i en fremtid, hvor Power to X-teknologierne udvikles i Trekantområdet, siger Anders Jepsen.

Oversigtsbillede forneden: Everfuel/ARKIKON
Forventet placering af TVIS-rør: TVIS

<

Fjernvarmen i fremtidens energisystem

Fjernvarme forfiner forretningsmodellen for PtX-teknologier. Når produktionen af grøn energi og drivmidler er placeret i nærheden af et fjernvarme-system som TVIS’, kan fjernvarmen bruges til at afkøle de tekniske anlæg, mens forbrugerne får nytte af varmen.

Læs mere om potentialet