Hottap i Hessgade

2023-04-12

I påskedagene nåede TVIS endnu en vigtig milepæl på udvidelsesprojektet med Middelfart Fjernvarme, der bringer fjernvarme til nye områder i Middelfart.

Transmissionsnettet vokser, fordi distributionsnettet vokser, og med udvidelser til Strib, Middelfart Nord og Ø-vængerne, så er der behov for at give fjernvarmen et boost ud til nye forbrugere.

Det kræver en anboring på hver af vores frem- og returløbsrør, så vores eksisterende system bliver koblet sammen med en ny-ombygget central i Hessgade, der også skal rumme TVIS’ nye pumpestation. Herfra skal TVIS forsyne til nye vekslerstationer i Middelfart, hvorfra Middelfart Fjernvarme udbygger deres distributionsnet.

Anboring på frem- og returløbsrør

Hver anboring tager 3-4 timer, hvor den ene var 300 mm i diameter, mens den anden var 200 mm i diameter. Anboringerne gik lige efter planen, og fordelene ved at lave “hottaps” er, at man kan anbore under drift. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at aftappe rørene fra vand, og der skal ikke kompenseres med kedeldrift andre steder på nettet, hvis rørstrækningen var taget ud af drift.

TVIS’ andel af Strib-projektet forventes at være færdigt til juli i år.

Anboring på frem- og returløbsrør

Hver anboring tager 3-4 timer, hvor den ene var 300 mm i diameter, mens den anden var 200 mm i diameter. Anboringerne gik lige efter planen, og fordelene ved at lave “hottaps” er, at man kan anbore under drift. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at aftappe rørene fra vand, og der skal ikke kompenseres med kedeldrift andre steder på nettet, hvis rørstrækningen var taget ud af drift.

TVIS’ andel af Strib-projektet forventes at være færdigt til juli i år.