Fjernvarmen udvider sig med 4% over 20 år

2020-02-06

TVIS har opdateret prognosen for det forventede fremtidige varmebehov i TVIS’ forsyningsområde. Prognosen er baseret på de tilknyttede fjernvarmeselskabers forventede muligheder for udvidelser og efterspørgsel på varme.

Indenfor de seks nuværende tilsluttede fjernvarmeselskabers forsyningsområder er stig­ningen ca. 4% over de næste 20 år. Tilslutning af nye fjernvarmeselskaber bidrager til en yderligere stigning på ca. 3%. Dertil kommer tilslutningen af enkelte industrikunder. Det betyder blandt andet, at de prognoser, der dannede grund­lag for beslutningen om ombygningen af Skærbækværket, sta­dig er retvisende.

 

Udvikling pr. kommune<

Udvikling pr. kommune

Middelfart Kommune
Det forventes, at Middelfart Kommunes samlede varmegrundlag stiger med ca. 14% i perioden frem til 2040. Det er primært området omkring Øvængerne, Ærøvænget, Rømvænget, Toften, Skrillin­gegården og i centrum der bidrager til det øgede forbrug.

Fredericia Kommune
Trefor Varme forventer at øge sin forsyning med 5% i Fredericia Kommune. Fredericia Fjernvarme forventer et fald i varmeefterspørgslen, da fjernvarmen næsten er udbygget i deres forsyningsområde og forventede energieffektiviseringer af boliger vil sænke varmebehovet.

Udvikling pr. kommune

Middelfart Kommune
Det forventes, at Middelfart Kommunes samlede varmegrundlag stiger med ca. 14% i perioden frem til 2040. Det er primært området omkring Øvængerne, Ærøvænget, Rømvænget, Toften, Skrillin­gegården og i centrum der bidrager til det øgede forbrug.

Fredericia Kommune
Trefor Varme forventer at øge sin forsyning med 5% i Fredericia Kommune. Fredericia Fjernvarme forventer et fald i varmeefterspørgslen, da fjernvarmen næsten er udbygget i deres forsyningsområde og forventede energieffektiviseringer af boliger vil sænke varmebehovet.

Udvikling pr. kommune<

Vejle Kommune
Fjernvarmeområdet vokser markant i Vejle, 26%, især på grund af de forventede udvidelser til Jelling og Bredsten-Balle. Vejle Fjernvarme forventer også, at forbrugertilstrømningen vil øges i deres forsyningsområde, og forventer en forøgelse på 24%. På Uhrhøj og i Skibet er der hovedsageligt tale om kon­vertering fra naturgas til fjernvarme. Vejle Fjernvarme er i gang med en række betydelige udbyg­ningsprojekter. Det inkluderer store udvidelser i forbindelse med ny forsyning til nye boliger på Havnen senere i Ny Rosborg og Bjergbyen.

Mølholm Varmeværk forøger deres forsyningsområde med 14%.

Kolding Kommune
Vamdrup Fjernvarme forventes at blive tilsluttet til varmesæsonen i 2022.

Der er også udvidelser i Trefor Varmes forsyningsområde. Det er primært erhverv i nord, parcelhuse i syd og etagebyggeri i centrum med Marina City, der ligger til grund for stigningen i tilslutninger. Det får dog ikke indflydelse på TreFor Varmes varmebehov, da udvidelserne op­vejes af forventede energibesparelser hos de eksisterende forbrugere.

Prognosen er et bilag til Varmeplan TVIS, som TVIS udgav i 2014, som giver det samlede overblik over varmemarkedet i Trekantområdet. Hertil udgiver og opdaterer TVIS løbende en række bilag, som uddyber varmemarkedets vilkår.