Virksomheder investerer milliarder i produktion af grøn energi i Trekantområdet

2021-05-25

Investeringsviljen er mere end almindeligt stor i et helt nyt offentlig-privat samarbejde om storskala-produktion af grøn energi i Trekantområdet. Samarbejdet består af 7 kommuner og foreløbig 13 virksomheder og har fået navnet Triangle Energy Alliance.

Kort fortalt vil Triangle Energy Alliance skabe et stort Power-to-X økosystem i Trekantområdet, hvor grøn el og lokal CO2 skal bruges til produktion af grøn brint og andre grønne brændstoffer, som der bliver stor efterspørgsel på. Restprodukterne er ilt og grøn overskudsvarme, der også kan sælges.

Formand er tidligere direktør for Vækstfonden

Det er en stor kapacitet inden for finansiering og erhvervsudvikling, der skal være med til at sikre, at Triangle Energy Alliance realiserer sine store ambitioner om at blive et europæisk kraftcenter for storskala-produktion af grøn energi inden for en kort årrække.

Det er nemlig den tidligere direktør for Vækstfonden gennem næsten 20 år, Christian Motzfeldt, der er blevet formand Triangle Energy Alliance.

– Mit succeskriterie er hurtigt at få kortlagt de mange potentielle synergigevinster, der kan udløses på kort og mellemlangt sigt i Trekantområdet og få dem drøftet i Alliancen, så de kan blive omsat i konkrete investeringsplaner blandt deltagerne i Alliancen. De første projekter kan hurtigt føre til investeringer på en god håndfuld milliarder kroner, så vi kan få accelereret den grønne omstilling og skabt sund erhvervsudvikling og mange nye job. Det har vi helt unikke forudsætninger for at lykkes med i Trekantområdet, siger bestyrelsesformand Christian Motzfeldt.

Formand er tidligere direktør for Vækstfonden<
Sektorkobling forbedrer økonomien for grønne brændsler<

Sektorkobling forbedrer økonomien for grønne brændsler

Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt fremhæver den unikke mulighed, som Trekantområdet har for sektorkobling mellem produktionen af grønne brændstoffer og fjernvarmesystemet:

– Trekantområdet har i kraft af TVIS et stort og sammenhængende fjernvarmesystem på tværs af fire kommuner. Det kan aftage overskudsvarme fra elektrolysen af de grønne brændstoffer. Det er meget vigtigt for at kunne få god økonomi i produktionen. I det hele taget er det helt afgørende for en konkurrencedygtig produktion af grønne brændstoffer og grøn omstilling, at man har mulighed for at høste gevinster fra sektorkoblinger mellem industri, landbrug, energi, kraftvarme og transport. Her er Trekantområdet unikt placeret og udrustet til at høste store synergigevinster. Det er det, vi skal arbejde med at realisere i de kommende år, siger Christian Motzfeldt.

Sektorkobling forbedrer økonomien for grønne brændsler

Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt fremhæver den unikke mulighed, som Trekantområdet har for sektorkobling mellem produktionen af grønne brændstoffer og fjernvarmesystemet:

– Trekantområdet har i kraft af TVIS et stort og sammenhængende fjernvarmesystem på tværs af fire kommuner. Det kan aftage overskudsvarme fra elektrolysen af de grønne brændstoffer. Det er meget vigtigt for at kunne få god økonomi i produktionen. I det hele taget er det helt afgørende for en konkurrencedygtig produktion af grønne brændstoffer og grøn omstilling, at man har mulighed for at høste gevinster fra sektorkoblinger mellem industri, landbrug, energi, kraftvarme og transport. Her er Trekantområdet unikt placeret og udrustet til at høste store synergigevinster. Det er det, vi skal arbejde med at realisere i de kommende år, siger Christian Motzfeldt.

Sektorkobling forbedrer økonomien for grønne brændsler<

Sekretariat i Port House, Fredericia

Bestyrelsen for Triangle Energy Alliance blev nedsat på en stiftende generalforsamling i slutningen af april. Bestyrelsens første opgave har været at ansætte en sekretariatschef, der skal stå for den daglige drift og ledelse af samarbejdet. Her er valget faldet på Søren Schmidt Thomsen, der kommer fra en stilling som leder af Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland. Han starter i jobbet 1. juni og får kontor i Port House i Fredericia.

Den samlede bestyrelse udgøres af:

  • Christian Motzfeldt, formand, tidligere direktør for Vækstfonden
  • Steen Wrist, næstformand, borgmester, Fredericia Kommune
  • Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune
  • Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune
  • Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune
  • Ole Thomsen, Senior Vice President og Head of Bioenergy, Ørsted
  • Finn Schousboe, Business Manager, Dansk Shell
  • Sebastian Koks Andreassen, CEO, Green Hydrogen Systems
  • Jacob Krogsgaard, CEO, Everfuel

Sekretariat i Port House, Fredericia<