To landsbyer i Vejle udfaser gassen med TVIS-varme

2022-03-07

I januar 2021 tog indledte Lars Schmidt, Frans Andersen og Tage Majgaard et mangeårigt samarbejde på vegne af tre varmeforsyningsselskaber, da de tog første spadestik til en udfasning af naturgassen fra fjernvarmeforsyningen til knap 2000 fjernvarmeforbrugere i to landsbyer. Godt et år efter kunne de tre bestyrelsesformænd endelig mødes og fejre sammen med Vejles borgmester og de mange samarbejdspartnere på projektet, at vi nåede i mål i december. En formiddag i marts inviterede både Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk til reception på deres respektive værker, som nu er blevet en del af TVIS-samarbejdet

Fjernvarme er en holdsport

Fjernvarme er en holdsport.  Sammen med mange samarbejdspartnere har vi i en lang periode arbejdet målrettet på at få TVIS-varmen frem til Jelling og til Bredsten Balle. Siden vi formænd en regnfuld og råkold januardag sidste år i respektfuld afstand tog det første spadestik under corona-nedlukningen, er der blevet etableret næsten 20 km nye fjernvarmerør til de to bysamfund og undervejs er der blevet etableret nye pumpe og vekslerstationer. I en tid med uro i vores nærområder, og hvor energipriserne raser mod himlen i en fart som ikke er set i nyere tid, der er der en stor tryghed for forbrugerne at vide, at TVIS-varmen står på flere ben. Flere af vores nytilsluttede varmeselskaber supplerer med egne solvarmeanlæg som her i Bredsten og Jelling. Det er en stor styrke for varmeforbrugerne, at forsyningen bygger på en robust forsyningsstruktur med flere varmekilder, sagde Lars Schmidt til forsamlingen.

Fjernvarme er en holdsport<

Fjernvarme er del af Vejles Klimaplan

Det har været en spændende proces for os som ejerkommuner, da det er en vigtig del af vores grønne omstilling, at vi får mere fjernvarme ud til flere forbrugere. Den udvikling, der er i Vejle er, at der kommer mange nye borgere til. Vi havde rekord sidste år med 2000 nye tilflyttere. De tilflyttere har en forventning om klimahensyn og grøn opvarmning, og der er fjernvarme en af de centrale ting, fortæller borgmester, Jens Ejner Christensen.

Tilflytterne efterspørger stabilitet både på forsyningssikkerhed men også prissikkerhed på sådan noget som varme, og det er sådan noget som en tilslutning til det store TVIS-system kan hjælpe på, ifølge borgmesteren.

Fjernvarme er del af Vejles Klimaplan

Det har været en spændende proces for os som ejerkommuner, da det er en vigtig del af vores grønne omstilling, at vi får mere fjernvarme ud til flere forbrugere. Den udvikling, der er i Vejle er, at der kommer mange nye borgere til. Vi havde rekord sidste år med 2000 nye tilflyttere. De tilflyttere har en forventning om klimahensyn og grøn opvarmning, og der er fjernvarme en af de centrale ting, fortæller borgmester, Jens Ejner Christensen.

Tilflytterne efterspørger stabilitet både på forsyningssikkerhed men også prissikkerhed på sådan noget som varme, og det er sådan noget som en tilslutning til det store TVIS-system kan hjælpe på, ifølge borgmesteren.

Fjernvarmen er del af Vejles klimaplan

For over to år siden vedtog byrådet i Vejle Kommune en ambitiøs klimaplan, hvor de ville leve op til Paris-aftalen målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050, sagde Jens Ejner Christensen.

Energiprisernes himmelflugt har i den mellemliggende periode betydet rigtig meget, og priserne på el og gas er stukket helt af.

Af mange årsager gør de stigende energipriser det til en fordel at være en del af et større fællesskab, da forsyningssikkerhed på el og varme er noget vi hidtil kunne tage for givet, men de tragiske omstændigheder i Ukraine og stigende energipriser viser, at forsyningssikkerhed er sårbart og værd at værne om.

Vi har 9200 gasfyr i Vejle Kommune, og omkring 1000 oliefyr i private boliger. Og der har vi sat en målrettet indsats i gang for at få dem konverteret til en anden varmekilde med mindre CO2-belastning og her er det især fjernvarme, vi vil gå i retning af, hvor det er muligt. Derudover jordvarme og varmepumper, sagde Jens Ejner Christensen.

Fjernvarmen er del af Vejles klimaplan<
Overvældende flertal fra Bredstens forbrugere for billig TVIS-varme<

Overvældende flertal fra Bredstens forbrugere for billig TVIS-varme

Overgangen til ikke-fossil varme blev vedtaget med overvældende flertal ved et indkaldt møde med Bredsten-Balle Kraftvarmeværks forbruger, som valgte TVIS-løsningen, ifølge bestyrelsesformand, Tage Majgaard. Det der gjorde udslaget om at skifte til TVIS var blandt andet, at de blev uafhængige af skiftende regeringers ændringer i afgiftspolitikken og der udover en varmepris, der mindede om Vejle By.

De store beslutninger og investeringer og finansiering er fremover TVIS opgave, og vi har en forventning om, at TVIS og ejerkommunerne har en lidt større stemme og økonomiske muligheder i forhold til den fremtidige varmeproduktion i forhold til os i Bredsten. Nu ligger anlægget der, og det er stort set usynligt, og de seneste måneder har vist, at det virker og det er til en pris, som vi er meget tilfredse med – især i forhold til de nuværende gaspriser.

Jeg vil gerne takke TVIS for et særdeles godt samarbejde i hele processen, ikke mindst entreprenøren, Arkil, som har gennemført arbejdet med meget få gener for lokalbefolkningen. Og jeg vil også takke politikere og embedsværket i Vejle Kommune, da det også har været et stort arbejde for dem at få gennemført varmeløsningen til varmeværkerne, sagde Tage Majgaard til forsamlingen (tv. på billedet. Th. Driftsleder, Leif Rasmussen).

Overvældende flertal fra Bredstens forbrugere for billig TVIS-varme

Overgangen til ikke-fossil varme blev vedtaget med overvældende flertal ved et indkaldt møde med Bredsten-Balle Kraftvarmeværks forbruger, som valgte TVIS-løsningen, ifølge bestyrelsesformand, Tage Majgaard. Det der gjorde udslaget om at skifte til TVIS var blandt andet, at de blev uafhængige af skiftende regeringers ændringer i afgiftspolitikken og der udover en varmepris, der mindede om Vejle By.

De store beslutninger og investeringer og finansiering er fremover TVIS opgave, og vi har en forventning om, at TVIS og ejerkommunerne har en lidt større stemme og økonomiske muligheder i forhold til den fremtidige varmeproduktion i forhold til os i Bredsten. Nu ligger anlægget der, og det er stort set usynligt, og de seneste måneder har vist, at det virker og det er til en pris, som vi er meget tilfredse med – især i forhold til de nuværende gaspriser.

Jeg vil gerne takke TVIS for et særdeles godt samarbejde i hele processen, ikke mindst entreprenøren, Arkil, som har gennemført arbejdet med meget få gener for lokalbefolkningen. Og jeg vil også takke politikere og embedsværket i Vejle Kommune, da det også har været et stort arbejde for dem at få gennemført varmeløsningen til varmeværkerne, sagde Tage Majgaard til forsamlingen (tv. på billedet. Th. Driftsleder, Leif Rasmussen).

Overvældende flertal fra Bredstens forbrugere for billig TVIS-varme<

Del af noget større, men stadig sig selv

Beslutningen om at komme på TVIS-varmen talte sig ind i Jelling Varmeværks strategiske udvikling, ifølge bestyrelsesformand, Frans Andersen.

Vi vil have en omkostningsbevidst økonomi med en fordelagtig varmepris til forbrugerne, og vi l vil være samfundsøkonomisk ansvarlig og medvirke til CO2-reduktioner. Vores virksomhed skal til enhver tid være forandringsparat i forhold til udfordringer i sektoren, og vi vil være synlige og aktive i nærmiljøet. Det føler jeg, at vi har opnået ved at være koblet på TVIS-systemet. 

Den sidste tids ændringer på varmeprisen globalt og nationalt har jo ikke påvirket fjernvarmeforbrugerne i Jelling. Det var god timing at forlade gassen som brændsel. Vi ser frem til samarbejdet med TVIS, hvor vi er blevet en del af noget større, men vi bevarer vores selvstændige selskabsform, hvor vores produktion på solpaneler går fint i spænd med varmt vand fra TVIS, sagde Frans Andersen.

Del af noget større, men stadig sig selv<

108.000 tons CO2-reduktion over 20 år

TVIS har investeret cirka 90 millioner kroner i en 20 kilometer lang fjernvarmeledning til Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk fra Toldbodvej i Vejle, hvor vores eksisterende ledning ligger. På de første 7,5 kilometer af strækningen fra Rosborg til Skibet er etableret en fælles ledning, som derefter deler sig i to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling.

Og i Rosborg har Vejle Fjernvarme etableret en ny station, hvor vi har fået nye vekslere ind, så vi kan levere varmt vand til Vejle Fjernvarme, når de skal forsyne Ny Rosborg, Planetbyen, Uhrhøj og Vestbyen.

Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode, fordi man med denne ene manøvre slukker for de fossile brændsler. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

Fakta

Projektet blev lavet i fire etaper

  • Vejle til Rosborg – 3,3 km (Entreprenøren gik konkurs, så Arkil overtog slutspurten – Fredericiavej og Toldbodvej, herunder anboringen, altså tilkoblingen på vores rør, hvilket de lavede på en weekend. Ret imponerende.)
  • Rosborg-Skibet – 4,2 km (Nåede at blive færdigt inden konkurs)
  • Skibet-Bredsten-Balle – 4,9 km – Arkil
  • Skibet-Jelling – 8,3 km – Mj Erikssen

Bredsten-Balle har 665 forbrugere incl. 8 fra den nye udstykning. Hertil kommer yderligere 71 fra en ny udstykning, som endnu ikke er tilsluttet.

Jelling Varmeværk forsyner 1135 forbrugere dd. De forventer ca 100 forbrugere mere de næste par år.

<

<