Ny partnerskabsaftale med SPX om vekslerrenovering

2022-02-25

TVIS og SPX Flow har indgået tre-årig rammeaftale om service på renovering af vekslere. Til maj i år starter TVIS og SX med at gennemføre inspektion på vekslere, som har haft drifttid i længere tid end fem år, og på den baggrund laves en plan over vedligehold.

TVIS har 70 vekslere i alt og renoverer typisk 10-15 vekslere om året. I 2022 er det dog 17 vekslere, som bliver skilt ad, renset, får udskiftet plader og pakninger, spændt igen og sat i drift.

TVIS’ vedligehold er indrettet, så maskinmestrene har hver sine ansvarsområder, og maskinmester Klaus Jansson har ansvaret for trykbærende udstyr og vekslere.

Rammeaftalen er samtidigt en ny partnerskabsaftale, som TVIS indgår med alle nye aftaler, hvor parterne blandt andet forpligter sig til at skabe flere lokale arbejdspladser. I forvejen har TVIS aftaler med CJ Anlæg om gravearbejde og Kingspan om trådrenovering. På billedet ses Tommy Hermann, vedligeholdelseschef ved TVIS, og Knud Korsgaard, Sales Manager ved SPX Flow.