Ny fjernvarme-rute gennem Middelfart til Strib

2022-10-10

Pressemeddelelse:
TVIS etablerer en fem kilometer transmissionsledning gennem Middelfart by, der skal bringe fjernvarme til indbyggerne i Strib, Vejlby og Røjle, og som dermed udfaser naturgas fra den lokale varmeforsyning. Projektet er et samarbejde med Middelfart Fjernvarme, som etablerer et nyt distributionsnet i Strib, der skal forsyne deres nye forbrugere. TVIS bliver dog nødt til at justere ruten.

-Når vi laver et projekt i den her størrelsesorden som etableringen af vores rør gennem Middelfart er, går der et langt og omfattende analysearbejde i gang, for at finde den bedste rute. Vi ser på mange forskellige placeringer, graver prøvehuller, sammenholder oplysninger og tegninger over de eksisterende spildevand-, varme-, el-, gas-, og fiberledninger i jorden, forhører os med andre forsyningsselskaber, der kan have ledninger og rør i jorden. TVIS’ rør var planlagt til at blive etableret i Stationsvej og videre ad Jernbanegade Elmegade og Viaduktvej, men nu fører vi ledningen via Blindebomsvej, Nygade, Teglværksgade og hen til den oprindelige rute, som er Elmegade, Viaduktvej og Strandvejen mod Strib, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

TVIS har hyret ARKIL til at etablere de fem kilometer transmissionsledning, og de er allerede i gang på Strandvejen med at grave rørene ned. Den 12. oktober begynder de på Elmegade fra Viaduktvej og bevæger sig mod Teglværksgade. Arkil informerer løbende beboerne i gaderne om etableringsarbejdet, som det skrider frem.

-Vi kigger altid grundigt på, hvor meget vores arbejde påvirker trafikafviklingen, drøfter mulige omkørsler med rådgivere og myndigheder, sammenholder projektets plan med større arrangementer som Rock under broen, så vi generer beboernes hverdag mindst muligt. Vi var startet med at grave i Stationsvej, men kan konstatere, at LER-oplysninger (register med oplysninger om placering af eksisterende ledninger) ikke var opdateret. Derfor var der mod forventning ikke plads til vores ledninger – vejen var ”fyldt op”, men vi har besluttet en anden rute, som får os i mål til tiden, siger Brian Schmidt.

<
<

Selvom der ligger grundige forundersøgelser bag fjernvarmeprojekter, så kan det være svært at forudse alle lokale forhold, der gemmer sig under jorden.

-Sidste år etablerede vi en ledning gennem Vejle By til Jelling og Bredsten-Balle, hvor vi for eksempel stødte på en infrastrukturmotorvej på Jennumvej, og på Fredericiavej lå der betonfundamenter og en 100 år gammel spildevandsledning. Vi gør så meget, vi kan for at undgå gener og finde en rute, der tager så mange hensyn som muligt, men det er svært at undgå uforudsete benspænd. Til gengæld etablerer vi et forsyningssystem, som snildt holder i 50 år, siger Brian Schmidt.

Selvom der ligger grundige forundersøgelser bag fjernvarmeprojekter, så kan det være svært at forudse alle lokale forhold, der gemmer sig under jorden.

-Sidste år etablerede vi en ledning gennem Vejle By til Jelling og Bredsten-Balle, hvor vi for eksempel stødte på en infrastrukturmotorvej på Jennumvej, og på Fredericiavej lå der betonfundamenter og en 100 år gammel spildevandsledning. Vi gør så meget, vi kan for at undgå gener og finde en rute, der tager så mange hensyn som muligt, men det er svært at undgå uforudsete benspænd. Til gengæld etablerer vi et forsyningssystem, som snildt holder i 50 år, siger Brian Schmidt.

<