Brintfabrik i Fredericia får støtte

2019-12-19

TVIS har deltaget i en projektansøgning ved Energistyrelsen om ”Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter”, som fremmer lagring af vedvarende energi. Projektet er bevilliget 48 mio kr, hvor det samlede projektbudget er 104 mio kr.

Shell Raffinaderiet i Fredericia vil sammen med Everfuel Europe A/S etablere en elektrolysefabrik ved Shell Raffinaderiet, som skal producere brint. Fabrikken skal producere brint til biobrændstof og direkte i transportsektoren. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet.

I projektets 1. fase vil der kunne leveres cirka 80 TJ/år overskudsvarme. TVIS’ indsats finansieres af projektet.