Arkil skal etablere TVIS’ varmetransmissionsledning til Strib

2022-07-01

TVIS har underskrevet kontrakt med entreprenøren Arkil, som skal etablere fem kilometer transmissionsledning for TVIS fra Hessgade gennem Middelfart midtby og til en ny vekslerstation på Rudbæksmøllevej i Strib. Projektet er et samarbejde med Middelfart Fjernvarme, som etablerer et nyt distributionsnet fra vekslerstationen og ud til Strib, Røjle og Vejlby.

<

Der har været overvældende interesse for at få fjernvarme i de tre byer, og vi er derfor også glade for at kunne komme i gang med selve etableringen, som har været udfordret af stor efterspørgsel på både rør og arbejdskraft i hele fjernvarmebranchen. Men jeg er rigtig glad for, at vi kan komme i gang med at udfase gassen fra varmen til Strib, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS

Der har været overvældende interesse for at få fjernvarme i de tre byer, og vi er derfor også glade for at kunne komme i gang med selve etableringen, som har været udfordret af stor efterspørgsel på både rør og arbejdskraft i hele fjernvarmebranchen. Men jeg er rigtig glad for, at vi kan komme i gang med at udfase gassen fra varmen til Strib, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS

<

Gamle kendinge samarbejder igen TVIS og Arkil har arbejdet sammen før på udvidelser i både Vejle og Kolding, hvor der var et rigtig godt samarbejde om at få etableret de store transmissionsrør, hvilket især krævede forholdsvis hurtigt og effektivt etableringsarbejde igennem Vejle Midtby.

– Vi er glade for at få opgaven efter udbudsprocessen, dels fordi vi ved, at vi har den rette erfaring, men vi har også oplevet, at vi arbejder konstruktivt sammen med TVIS. Etableringsarbejdet fylder en del, når vi skal grave i veje, gader og stræder, og det er klart, at det vil give nogle gener i byrummet i en periode, hvilket vi løbende vil informere de direkte påvirkede borgere om, men også byens trafikanter. Vi ser derfor også frem til at samarbejde med Middelfart Fjernvarme og Middelfart Kommune, for det er en vigtig opgave, når vi sammen skal bringe grøn varme ud til nye forbrugere, siger Henrik Skafte, Entrepriseleder ved Arkil.

<
Overvældende støtte til fjernvarmen<

Overvældende støtte til fjernvarmen

Etableringsarbejdet forventes at gå i gang i løbet af august i år, og de fem kilometer transmissionsledning er planlagt til at være i jorden til april 2023, hvor de første forbrugere i Strib kan lukke for gassen og åbne for den grønne varme. Etableringen af distributionsnettet i Strib, Røjle og i Vejlby er opdelt i 5 etaper, hvor de sidste forventeligt bliver tilsluttet fjernvarmen i 2025.

-Over 80% af varmeforbrugerne har tilmeldt sig fjernvarmen i Strib-området, så vi arbejder ihærdigt på at få fjernvarmen ud til endnu flere forbrugere, for det er en fordel for både eksisterende huse, men også nybyggerier. Dels er fjernvarmen meget forsyningsstabil, men det er også nemt for forbrugeren, energieffektivt og billigt. Og vi skal heller ikke undervurdere den massive miljømæssige og sikkerhedspolitiske fordel ved at få udfaset fossile brændsler, siger Daniel Kjær Sørensen, Forsyningschef ved Middelfart Fjernvarme.

Overvældende støtte til fjernvarmen

Etableringsarbejdet forventes at gå i gang i løbet af august i år, og de fem kilometer transmissionsledning er planlagt til at være i jorden til april 2023, hvor de første forbrugere i Strib kan lukke for gassen og åbne for den grønne varme. Etableringen af distributionsnettet i Strib, Røjle og i Vejlby er opdelt i 5 etaper, hvor de sidste forventeligt bliver tilsluttet fjernvarmen i 2025.

-Over 80% af varmeforbrugerne har tilmeldt sig fjernvarmen i Strib-området, så vi arbejder ihærdigt på at få fjernvarmen ud til endnu flere forbrugere, for det er en fordel for både eksisterende huse, men også nybyggerier. Dels er fjernvarmen meget forsyningsstabil, men det er også nemt for forbrugeren, energieffektivt og billigt. Og vi skal heller ikke undervurdere den massive miljømæssige og sikkerhedspolitiske fordel ved at få udfaset fossile brændsler, siger Daniel Kjær Sørensen, Forsyningschef ved Middelfart Fjernvarme.

Overvældende støtte til fjernvarmen<

Hele projektet giver en CO2-besparelse på omkring 6000 tons CO2 om året eller 73.000 tons set over 20 år, sammenlignet med den nuværende naturgas-forsyning og nybyggeri med varmepumper. Middelfart Fjernvarme har gjort en ihærdig indsats for at informere og gå i dialog med lokale borgere, hvilket har skabt meget stor tilslutning til projektet. Næsten alle knap 1900 tilmeldte husstande har valgt prismodellerne grønomstillingsbidrag og varmemesterordning, hvor de betaler for tilslutning og fjernvarmeunit med faste månedlige ydelser – og overlader ansvaret for fjernvarmeunitten til Middelfart Fjernvarme.

<