90,7% vedvarende varme

2023-01-16
CO2

TVIS udgiver årligt en fjernvarmedeklaration med overblik over udledninger fra varmesammensætningen. Fjernvarmedeklarationen for 2023 er baseret på forventet varmesammensætning i 2023 og viser, at 90,7% af varmekilderne er CO2-neutrale. TVIS-varmen er baseret på biomasse-varme fra certificeret resttræ fra skov-, papir-, tømmerindustri, som ikke har anden økonomisk og derfor under alle omstændigheder ville udlede tilsvarende mængde CO2, som udledes ved forbrændingen, hvor spildproduktet bliver udnyttet til energi fremfor fossile energikilder. Derudover aftager TVIS overskudsvarme fra lokal industri, især Crossbridge Raffinaderiet, og affaldsvarme fra Energnist i Kolding. Flere lokale varmekilder er undervejs i takt med, at TVIS-systemet udvides i hele kommunen.

CO2-udledningen for varmen fra TVIS er 10,74 kg CO2 pr. GJ, hvilket giver TVIS en “grøn” rangering i Energistyrelsens rangeringsmodel.