8 års trådrenovering

2020-02-26

TVIS’ tracé blev etableret i 1986 -1987 og efter 30 års drift, vil der nødvendigvis være slid på systemet. I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre er det på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Fredericia og L76, som er en af vores stationer i Gauerslund. Også i Mølholm Skoven i Vejle og på en strækning langs Shell Raffinaderiet, forbi Carlsberg, Fredericia Golfbane og til Vejlevej ved CircleK har TVIS skiftet alarmtråde inden for de sidste par år.

Alarmtrådene registrerer fugt, som kan være tegn på lækage, så de giver derfor TVIS et gevaldigt forspring, så vi undgår omkostningstunge brud og forsyningsstop.

 

Udskiftning af korroderede tråde<

Udskiftning af korroderede tråde

Kobbertrådenes funktion er at registrere fugt i isoleringen, som vores alarmsystem reagerer på. Hvis der er fugt i isoleringen ved fjernvarmerørene, kommer det mest sandsynligt udefra. Renovering af trådnettet er nødvendigt, da indtrængen af fugt og ilt til de inderste stålrør er opskriften på korrosion.

Nogle af kobbertrådene er begyndt at korrodere, som er en reaktion, man oplever i nogle typer fremløbsrør, hvor temperaturerne er særligt høje. Fjernvarmevandet cirkulerer rundt i systemet varmet op til 120 grader, og det er efterhånden blevet for stor en belastning for de fire kobbertråde, som er placeret øverst i fjernvarmerørene på hele den 83 km lange strækning.

Udskiftning af korroderede tråde

Kobbertrådenes funktion er at registrere fugt i isoleringen, som vores alarmsystem reagerer på. Hvis der er fugt i isoleringen ved fjernvarmerørene, kommer det mest sandsynligt udefra. Renovering af trådnettet er nødvendigt, da indtrængen af fugt og ilt til de inderste stålrør er opskriften på korrosion.

Nogle af kobbertrådene er begyndt at korrodere, som er en reaktion, man oplever i nogle typer fremløbsrør, hvor temperaturerne er særligt høje. Fjernvarmevandet cirkulerer rundt i systemet varmet op til 120 grader, og det er efterhånden blevet for stor en belastning for de fire kobbertråde, som er placeret øverst i fjernvarmerørene på hele den 83 km lange strækning.

Udskiftning af korroderede tråde<

Mellem Gårslev og Rands Fjord

2,5 kilometer kobbertråd skiftes ud på vores rør på en strækning langs Motortrafikvejen mellem Gårslev og Høll i Vejle.
 
TVIS, Logstor og CJ Anlæg laver 39 udgravninger med 16 meter imellem hver, og på både fremløbsrøret bliver der skiftet en isoleret og en ikke-isoleret kobbertråd ud i to huller i isoleringen øverst i røret.
 
På cirka 10 dage kan man nå at skifte kobbertråde i otte udgravninger, så arbejdet fortsætter langs motortrafikvejen i cirka halvanden måned.

Mellem Gårslev og Rands Fjord<

Fredericia Golfbane

I efteråret i 2018 udlignede TVIS handicap på Fredericia Golfklubs hul 15 og etablerede midlertidigt en særlig god mulighed for at få hole-in-one. Det er selvfølgelig lidt usportsligt, så vi ryddede op efter os selv, så golfbanen – og hullet – lignede sig selv, da sæsonen startede igen.

Det var en strækning på to kilometer af de i alt 10 kilometer rørstrækning, der skal graves fri og have skiftet alarmtråde på en periode over 7-8 år.

Fredet skov i Mølholm<

Fredet skov i Mølholm

I 2018 trådrenoverede TVIS i Mølholm Skoven i Vejle. Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi især måtte tage særlige hensyn til dele af rodnettet.

Fredet skov i Mølholm

I 2018 trådrenoverede TVIS i Mølholm Skoven i Vejle. Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi især måtte tage særlige hensyn til dele af rodnettet.

Fredet skov i Mølholm<