40.000 kubikmeter spædevand af biomasse-damp

2020-02-26

TVIS har indgået en aftale mellem Skærbækværket og fjernvarmeselskaberne, hvor TVIS leverer spædevand i stedet for, at selskaberne selv skal producere det. Aftalen gør, at vandet fra røggaskondenseringen på Skærbækværket udnyttes til spædevand. Idag udledes det til kloaksystemet, og vi skulle i stedet bruge råvand, altså drikkevand, som spædevand. Genanvendelsen er et godt eksempel på, hvordan spild kan udnyttes som ressource.

23 steder i fjernvarmesystemet er der løbende behov for at tilføre spædevand og genanvendelse af vandet i røggassen er et godt eksempel på en forbedret ressourceudnyttelse, hvor vi sparer vandressourcer, der svarer til 350 husstandes vandforbrug om året.

Vandindholdet i biomasse bliver til spædevand<

Vandindholdet i biomasse bliver til spædevand

Da Skærbækværket blev ombygget til biomasse opstod en mulighed for en ny aftale mellem TVIS, Skærbækværket og de seks fjernvarmeselskaber i Trekantområdet, hvor røggaskondenseringen kunne bruges til spædevand.

Flis’en, som afbrændes på Skærbækværket for at forsyne os med varme, er meget vandholdigt, og ved at røggaskondensere er det muligt at udnytte de meget store mængder vand til en fællesproduktion af spædevand.

Vandindholdet i biomasse bliver til spædevand

Da Skærbækværket blev ombygget til biomasse opstod en mulighed for en ny aftale mellem TVIS, Skærbækværket og de seks fjernvarmeselskaber i Trekantområdet, hvor røggaskondenseringen kunne bruges til spædevand.

Flis’en, som afbrændes på Skærbækværket for at forsyne os med varme, er meget vandholdigt, og ved at røggaskondensere er det muligt at udnytte de meget store mængder vand til en fællesproduktion af spædevand.

Vandindholdet i biomasse bliver til spædevand<

Spædevand er behandlet råvand, eller drikkevand, som vi kender det fra vandhanen, men der kan opstå mindre utætheder og ved vedligehold og reparationer, aftappes vand. Spædevandet erstatter tabet af vand, så trykket i systemet opretholdes, da det er vigtigt, at mængden af cirkuleret vand er forholdsvist konstant.

I TVIS-systemet svarer det til cirka 40.000 kubikmeter spædevand om året. 35.000 kubikmeter vand er til fjernvarmeselskaberne, mens TVIS cirka har et forbrug på 5000 kubikmeter vand.

<

På Skærbækværket anvendes et Ion-bytte-anlæg til produktion af spædevand, hvilket adskiller sig fra de anlæg, der normal anvendes i fjernvarmesystemer. Fordelen ved anlægget er, at det dels laver spædevand af meget høj kvalitet, men også at det er meget effektivt i forhold til udnyttelse af vand, kemikalier og energi.

Anskaffelsesprisen er dog højere end de anlæg, der normalt anvendes i fjernvarmesystemerne, men synergien og samtidigheden i en fællesproduktion af spædevand gør, at kapaciteten udnyttes markant bedre end ved mindre decentral produktion af spædevand.

<
Spædevandsinstallationer på 23 stationer<

Spædevandsinstallationer på 23 stationer

Den nye aftale om en fælles, central spædevandsproduktion fra Skærbækværket til hele fjernvarmesystemet i TVIS-området sparer strøm, kemikalier, arbejdstimer og udnytter endnu flere spildprodukter som en ressource. De enkelte selskaber står selv for finansieringen af de lokale spædevandsinstallationer, mens TVIS står for projektering, udførelse og vedligehold af systemet.

Rørarbejdet på alle 23 stationer er færdige og er sat i drift. Samlet set vil det blive 40.000 kubikmeter vand til fjernvarmesystemet, som bliver produceret på Skærbækværket, og vi kan allerede se, at det kommer til at give en del pladsbesparelse på stationerne, samtidig med at vi effektiviserer vores ressourceforbrug.

Spædevandsinstallationer på 23 stationer

Den nye aftale om en fælles, central spædevandsproduktion fra Skærbækværket til hele fjernvarmesystemet i TVIS-området sparer strøm, kemikalier, arbejdstimer og udnytter endnu flere spildprodukter som en ressource. De enkelte selskaber står selv for finansieringen af de lokale spædevandsinstallationer, mens TVIS står for projektering, udførelse og vedligehold af systemet.

Rørarbejdet på alle 23 stationer er færdige og er sat i drift. Samlet set vil det blive 40.000 kubikmeter vand til fjernvarmesystemet, som bliver produceret på Skærbækværket, og vi kan allerede se, at det kommer til at give en del pladsbesparelse på stationerne, samtidig med at vi effektiviserer vores ressourceforbrug.

Spædevandsinstallationer på 23 stationer<

Renovering af spædevandstank har strategisk værdi

Ved TVIS’ pumpestation ved siden af Shell Raffinaderiet står en spædevandstank, som i sin tid blev etableret, da TVIS-rørsystemet var opdelt i to. Den har fungeret som backup til vandbehandlings- og trykholdesystemet ved Skærbækværket og ved et omfattende eftersyn kunne TVIS  konstatere, at den var meget medtaget af rust på grund af en uhensigtsmæssig tagkonstruktion.

Spædevandstanken har strategisk værdi efter den nye aftale med fjernvarmeselskaberne, derfor bliver den et værktøj, som TVIS kan benytte for at effektivisere vandressourcerne ved at udnytte røggaskondensering som kilde til spædevand på Skærbækværket.

Renovering af spædevandstank har strategisk værdi<
<

Der er et vist svind i TVIS’ fjernvarmesystem, som dels skyldes utætheder, så spædevand er nødvendigt at have tilgængeligt, og ved at renovere spædevandstanken bevarer vi en høj fleksibilitet.

Hele tagkonstruktionen blev erstattet af et nyt tag med et andet design, så problemet ikke opstår igen. Samtidig blev der etableret et nitrogenanlæg, som fortrænger ilten i tanken, hvilket er en fordel for hele systemet.

Der er et vist svind i TVIS’ fjernvarmesystem, som dels skyldes utætheder, så spædevand er nødvendigt at have tilgængeligt, og ved at renovere spædevandstanken bevarer vi en høj fleksibilitet.

Hele tagkonstruktionen blev erstattet af et nyt tag med et andet design, så problemet ikke opstår igen. Samtidig blev der etableret et nitrogenanlæg, som fortrænger ilten i tanken, hvilket er en fordel for hele systemet.

<