Incitamentstakster sparer millioner

2020-02-26

I 2016 indførte TVIS en model for incitamentstakster med det formål at få sænket returtemperaturen i TVIS-systemet. Et effektivt system med en god afkøling af fjernvarmevandet giver kontante besparelser for hele fjernvarme-fællesskabet i Trekantområdet.

Jo lavere returtemperaturen er, jo lavere bliver temperaturen også til TVIS’ producenter. Det giver besparelser til brændsel, og det giver også en smule forbedring på ledningernes varmetab. Vores beregninger viste at 1 grads sænkning af returtemperaturen gav en besparelse på 4,2 mio kr om året i TVIS-systemet.

Fald på 1 grad på ét år -<

Fald på 1 grad på ét år -

TVIS tog udgangspunkt i middeltemperaturen fra 2014, som var 41,9 grader, og det viser, at fjenvarmeselskaberne har gjort en imponerende indsats for at forbedre afkølingen.

Da incitamentstaksterne blev indført 1. januar 2015, var de baseret på middeltemperaturen fra 2013, som lå på 42,9 grader. TVIS indførte incitamentstaksterne i samråd med de seks lokale fjernvarmeselskaber for at sætte fokus på fjernvarmeinstallationer hos de enkelte forbrugere i en tid, hvor energioptimering og konkurrence med individuelle varmeløsninger er varme emner.

Det er en løbende proces, men i andre selskaber, som TVIS sammenligner sig med, var returtemperaturen nede omkring 38 grader. Målet var at få temperaturen ned under 40 grader over tid.

Fald på 1 grad på ét år -

TVIS tog udgangspunkt i middeltemperaturen fra 2014, som var 41,9 grader, og det viser, at fjenvarmeselskaberne har gjort en imponerende indsats for at forbedre afkølingen.

Da incitamentstaksterne blev indført 1. januar 2015, var de baseret på middeltemperaturen fra 2013, som lå på 42,9 grader. TVIS indførte incitamentstaksterne i samråd med de seks lokale fjernvarmeselskaber for at sætte fokus på fjernvarmeinstallationer hos de enkelte forbrugere i en tid, hvor energioptimering og konkurrence med individuelle varmeløsninger er varme emner.

Det er en løbende proces, men i andre selskaber, som TVIS sammenligner sig med, var returtemperaturen nede omkring 38 grader. Målet var at få temperaturen ned under 40 grader over tid.

Fald på 1 grad på ét år -<

Udfordrende demografi i Vejle

TVIS’ incitamentstakster påvirker fjernvarmeselskaberne forskelligt, men alle arbejder aktivt med at sikre en bedre afkøling af fjernvarmen i deres respektive områder. I Vejle Fjernvarme mærkede de det især, hvilket gav anledning til flere tiltag.

-Vi startede med at få en regning fra TVIS på 1,3 millioner kroner i 2015, da deres returtemperaturer lå over middeltemperaturen, som TVIS havde defineret. Vejle Fjernvarme hævede vores tariffer i juni i 2015 for at dække de ekstra udgifter, ligesom vi også indførte incitamentstakster over for vores forbrugere for at dække de ekstra udgifter. Samtidigt forøgede vi vores fokus på at skabe forbedringer, så incitamentstaksterne ikke blev så mærkbare for forbrugerne fremadrettet, så vi kunne sænke taksterne det følgende regnskabsår, ifølge Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme.

Udfordrende demografi i Vejle<
Motiverende takster<

Motiverende takster

Incitamentstaksten lå på 0,73 kr pr GJ og sikrede altså en belønning til dem med en god afkøling. Spændet lå på 37-45 grader på tværs af de seks selskaber, hvor for eksempel Mølholm Varmeværk fik en årlig bonus på 4 procent.

Det handlede om at lave en model, der afspejlede, at TVIS’ har højere omkostninger end nødvendigt, når returtemperaturen kunne være lavere. De seks lokale fjernvarmeselskaber leverer fjernvarme til knap 55,000 forbrugere, og det er både private boligejere, boligforeninger og institutioner med vidt forskellige forbrugsvaner og interesse for at forbedre fjernvarmeeffektiviteten.

TVIS’ tracé er 83 kilometer langt, og de fire byer i Trekantområdet har en meget forskellig demografi, men har dog det tilfælles, at fjernvarmeinstallationerne hos de mange forbrugere er af ældre dato, og at man ikke har kunnet overvåge dem individuelt. Fjernvarmeselskaberne arbejdede ihærdigt med at få forbedret på teknikken og forbrugernes bevidsthed.

Motiverende takster

Incitamentstaksten lå på 0,73 kr pr GJ og sikrede altså en belønning til dem med en god afkøling. Spændet lå på 37-45 grader på tværs af de seks selskaber, hvor for eksempel Mølholm Varmeværk fik en årlig bonus på 4 procent.

Det handlede om at lave en model, der afspejlede, at TVIS’ har højere omkostninger end nødvendigt, når returtemperaturen kunne være lavere. De seks lokale fjernvarmeselskaber leverer fjernvarme til knap 55,000 forbrugere, og det er både private boligejere, boligforeninger og institutioner med vidt forskellige forbrugsvaner og interesse for at forbedre fjernvarmeeffektiviteten.

TVIS’ tracé er 83 kilometer langt, og de fire byer i Trekantområdet har en meget forskellig demografi, men har dog det tilfælles, at fjernvarmeinstallationerne hos de mange forbrugere er af ældre dato, og at man ikke har kunnet overvåge dem individuelt. Fjernvarmeselskaberne arbejdede ihærdigt med at få forbedret på teknikken og forbrugernes bevidsthed.

Motiverende takster<

Fjernaflæste målere

I november 2015 blev Vejle Fjernvarme færdig med at installere fjernaflæste målere hos alle deres forbrugere. Det gjorde det muligt på døgnbasis at følge med i flowet og temperaturerne hos den enkelte forbruger, så de kunne se, hvilke forbrugere det er værd at opsøge og undersøge nærmere.

-Det kan skyldes gamle installationer, eller hvorvidt en ejendom har et en- eller to-strenget system. Men som regel, er der enkle og konkrete løsninger, som det er værd at investere i. Vejle Kommune er særlig, fordi der er mange tæt bebyggede områder som etagebyggerier. Vejles fjernvarmeområde har også forholdsvis store højdeforskelle, hvilket betyder at alle forbrugere er koblet til via varmevekslere, og det medfører en dårligere afkøling. Der er også en særlig udfordring med især større forbrugere, der på grund af ældre, utidssvarende installationer, har en for lav afkøling. Den lave afkøling påvirker den samlede evne til at sænke Vejles returtemperatur, ifølge Jesper Wolsgård.

Det er en generel udfordring at få overbevist forbrugerne om, at det kan betale sig for dem at få gennemgået deres fjernvarme-units.

-Nogle udlejere af større etageejendomme overfører incitamentstaksterne fra Vejle Fjernvarme til lejernes varmeregning, og så mister incitamentstaksterne deres nytte. Generelt er de større forbrugere svære at overbevise om fordelene ved at investere i nye installationer, når de ikke selv får en økonomisk fordel. Det er svært at komme udenom, men vi kiggede på data fra målerne og tog kontakt til forbrugere med dårlig afkøling, så vi havde en løbende dialog med dem, ifølge Jesper Wolsgård.

Fjernaflæste målere<
2-7 grader over middeltemperatur<

2-7 grader over middeltemperatur

I de kolde vintermåneder havde Vejle Fjernvarme en returtemperatur på omtrent 44 grader, mens den i enkelte perioder var oppe på 50 grader i weekenden. Ved hjælp af målerne kiggede de på, hvor der var et forøget vand-flow og informerede forbrugerne så vidt muligt og kom med forslag til forbedringer. Nogle steder kunne der være der motor-styrede installationer, der var forkert indstillede eller defekte, og det kan være nok.

Vejle Fjernvarme ansatte to VVS’ere, der var rundt til samtlige fjernvarmeforbrugere for at installere fjernaflæste målere, og de begyndte at tage ud til forbrugerne og kigge deres installationer nærmere igennem. Forbrugerne fik adgang til ”eForsyning”, som er en app, hvor de kan holde øje med deres forbrug og  temperaturer og sammenligne med tilsvarende bygninger.

2-7 grader over middeltemperatur

I de kolde vintermåneder havde Vejle Fjernvarme en returtemperatur på omtrent 44 grader, mens den i enkelte perioder var oppe på 50 grader i weekenden. Ved hjælp af målerne kiggede de på, hvor der var et forøget vand-flow og informerede forbrugerne så vidt muligt og kom med forslag til forbedringer. Nogle steder kunne der være der motor-styrede installationer, der var forkert indstillede eller defekte, og det kan være nok.

Vejle Fjernvarme ansatte to VVS’ere, der var rundt til samtlige fjernvarmeforbrugere for at installere fjernaflæste målere, og de begyndte at tage ud til forbrugerne og kigge deres installationer nærmere igennem. Forbrugerne fik adgang til ”eForsyning”, som er en app, hvor de kan holde øje med deres forbrug og  temperaturer og sammenligne med tilsvarende bygninger.

2-7 grader over middeltemperatur<

Opsøger forbrugerne

Sammen med information fra de fjernaflæste målere, fik Vejle Fjernvarme synliggjort, hvor der var problemer, og hvem det kunne betale sig at opsøge først. Der var generelt positiv respons, når de kontaktede deres forbrugere med spareråd og forslag til forbedringer af deres varmeinstallationer. Når det er småting i hverdagen, så er de fleste positive.

-Det kræver måske et par tusinde kroner at få forbedret sin unit, men hvis det til gengæld giver en årlig besparelse på varmeregningen, så kan det jo være givet godt ud. Fordelen ved at indhente data og gå i dialog med forbrugerne var også, at vi fik konkret viden om, hvor meget de enkelte forbrugere havde mulighed for at spare på deres varmeregning, ifølge Jesper Wolsgård

Opsøger forbrugerne<
Ny kultur i Middelfart<

Ny kultur i Middelfart

I Middelfart havde de længe arbejdet for at indføre en ny kultur i deres forsyningslinje. Det var et bandeord at snakke om “afkøling”, da de hellere ville snakke om ”returtemperatur, ifølge Jesper Skov, driftschef hos Middelfart Fjernvarme. Da han startede ved Middelfart Fjernvarme i 2010 var der ikke den samme fokus på returtemperaturen, som der er nu. Om sommeren var returen ofte på den forkerte side af 50 grader.

-Det var typisk at se dengang, at der ikke var brugt mange ressourcer og penge på forbrugernes installationer i lang tid, så fjernvarmevandet drev blot igennem systemet. I 2010 blev 60 omløbsbrønde – som blev brugt til at holde temperaturen oppe – lukket i vores system. Det sænkede vores returtemperatur med 2 grader over en nat. Vi begyndte også at optimere vores interne anlæg, så vi kunne pumpe mere vand igennem systemet og holde fremløbstemperaturen nede på den måde, ifølge Jesper Skov.
Det gjorde nettet mere effektivt og byggede videre på et arbejde – startet i 2009 – med at sænke fremløbstemperaturen. Især ved hjælp af overvågningssystemet, Termis.

I 2013 fik Middelfart Fjernvarme nye pumper og fjernede diverse ”flaskehalse” i systemet for at kunne flytte endnu mere vand. I forhold til, hvis de ikke havde gjort noget, så sparede Middelfart Fjernvarme – med den daværende TVIS varmepris – ca. 2 mio. kr om året siden 2013 med de her og flere tiltag. Udover at kigge på egne tekniske forbedringer, begyndte de også at fokusere målrettet på forbrugerne.

Ny kultur i Middelfart

I Middelfart havde de længe arbejdet for at indføre en ny kultur i deres forsyningslinje. Det var et bandeord at snakke om “afkøling”, da de hellere ville snakke om ”returtemperatur, ifølge Jesper Skov, driftschef hos Middelfart Fjernvarme. Da han startede ved Middelfart Fjernvarme i 2010 var der ikke den samme fokus på returtemperaturen, som der er nu. Om sommeren var returen ofte på den forkerte side af 50 grader.

-Det var typisk at se dengang, at der ikke var brugt mange ressourcer og penge på forbrugernes installationer i lang tid, så fjernvarmevandet drev blot igennem systemet. I 2010 blev 60 omløbsbrønde – som blev brugt til at holde temperaturen oppe – lukket i vores system. Det sænkede vores returtemperatur med 2 grader over en nat. Vi begyndte også at optimere vores interne anlæg, så vi kunne pumpe mere vand igennem systemet og holde fremløbstemperaturen nede på den måde, ifølge Jesper Skov.
Det gjorde nettet mere effektivt og byggede videre på et arbejde – startet i 2009 – med at sænke fremløbstemperaturen. Især ved hjælp af overvågningssystemet, Termis.

I 2013 fik Middelfart Fjernvarme nye pumper og fjernede diverse ”flaskehalse” i systemet for at kunne flytte endnu mere vand. I forhold til, hvis de ikke havde gjort noget, så sparede Middelfart Fjernvarme – med den daværende TVIS varmepris – ca. 2 mio. kr om året siden 2013 med de her og flere tiltag. Udover at kigge på egne tekniske forbedringer, begyndte de også at fokusere målrettet på forbrugerne.

Ny kultur i Middelfart<
Ny kultur forbedrer returtemperatur<

Ny kultur forbedrer returtemperatur

I 2011 begyndte Middelfart Fjernvarme at udsende de første breve til forbrugerne om for høj returtemperatur, men de var stort set uden virkning, da værket ikke havde nogen form for incitamentstakster. Når kunderne ringede tilbage og hørte, at det ikke gav dem en økonomisk gevinst at forbedre deres installationer, mistede de stort set interessen for at gøre noget, ifølge Jesper Skov.

Tilbage i april 2015 vedtog bestyrelsen at indføre “motivationstarif”, med virkning fra d. 1/1-2016 og dermed fik vi varslet forbrugerne i god tid, inden vi indførte den. Vi gav både belønning og det modsatte og differentierede i vores motivationstarif i forhold til den fremløbstemperatur der er ude ved forbrugeren. Det vil sige, at der er en forventning om en lavere returtemperatur til en bolig, der ligger tæt på værket, end en der ligger sidst på fjernvarmenettet, ifølge Jesper Skov.

Det krævede nye fjernaflæste målere og en opsøgende indsats, så en ekstra mand blev ansat med det ene formål at arbejde med forbedringer ude hos forbrugerne. Over et par år besøgte han cirka 1500 forbrugere og gik målrettet efter de største syndere og værket har kun tilbudt råd, hjælp og vejledning, for ikke at tage arbejde fra de lokale VVS’ere.

-Vores nye mands indsats fik sænket returtemperaturen med cirka 5 grader. Det gav blandt andet besparelser i forhold til TVIS’ incitamentstakst, men også på et formindsket ledningstab af varme, da systemet er mere effektivt. Han kom desuden i god dialog med storforbrugerne og har medvirket til, at der mange steder skete en renovering af varmeinstallationen. Men vi skulle samtidig også have de lokale VVS’ere involveret, så vi var sikre på, at de renoveringer der blev foretaget, levede op til vores tekniske specifikationer, og at forbrugerne fik installeret tidssvarende fjernvarmeunits, ifølge Jesper Skov.

Ny kultur forbedrer returtemperatur

I 2011 begyndte Middelfart Fjernvarme at udsende de første breve til forbrugerne om for høj returtemperatur, men de var stort set uden virkning, da værket ikke havde nogen form for incitamentstakster. Når kunderne ringede tilbage og hørte, at det ikke gav dem en økonomisk gevinst at forbedre deres installationer, mistede de stort set interessen for at gøre noget, ifølge Jesper Skov.

Tilbage i april 2015 vedtog bestyrelsen at indføre “motivationstarif”, med virkning fra d. 1/1-2016 og dermed fik vi varslet forbrugerne i god tid, inden vi indførte den. Vi gav både belønning og det modsatte og differentierede i vores motivationstarif i forhold til den fremløbstemperatur der er ude ved forbrugeren. Det vil sige, at der er en forventning om en lavere returtemperatur til en bolig, der ligger tæt på værket, end en der ligger sidst på fjernvarmenettet, ifølge Jesper Skov.

Det krævede nye fjernaflæste målere og en opsøgende indsats, så en ekstra mand blev ansat med det ene formål at arbejde med forbedringer ude hos forbrugerne. Over et par år besøgte han cirka 1500 forbrugere og gik målrettet efter de største syndere og værket har kun tilbudt råd, hjælp og vejledning, for ikke at tage arbejde fra de lokale VVS’ere.

-Vores nye mands indsats fik sænket returtemperaturen med cirka 5 grader. Det gav blandt andet besparelser i forhold til TVIS’ incitamentstakst, men også på et formindsket ledningstab af varme, da systemet er mere effektivt. Han kom desuden i god dialog med storforbrugerne og har medvirket til, at der mange steder skete en renovering af varmeinstallationen. Men vi skulle samtidig også have de lokale VVS’ere involveret, så vi var sikre på, at de renoveringer der blev foretaget, levede op til vores tekniske specifikationer, og at forbrugerne fik installeret tidssvarende fjernvarmeunits, ifølge Jesper Skov.

Ny kultur forbedrer returtemperatur<

Samarbejde med lokale VVS’er

For at sikre rene linjer og lige konkurrencevilkår begyndte Middelfart Fjernvarme derfor at stille krav til installationerne og VVS’erne. -Vi lavede en positivliste der indeholder units m.m. der opfylder vores krav til tekniske bestemmelser, som vi anbefalede VVS’ere at følge. Samtidig brugte vi VVS’erne til at få forbrugerne til at forstå, hvorfor det kunne betale sig at renovere varmeanlægget. Det betød også, at vi begyndte at udføre kontrol ved nye fjernvarmeforbrugere, så vi var sikre på at de units med mere, som VVS’erne installerede opfyldte vores krav, ifølge Jesper Skov.

En koordineret indsats blev udviklet i Middelfart Fjernvarme, hvor der i 2012 blev indført et årligt gå-hjem-møde med de lokale VVS’ere, for at aftale forventninger til, hvilke krav og standarder, som Middelfart Fjernvarme havde til installationerne, og hvordan VVS’erne kunne leve op til dem.

-Sammen med VVS’ere havde vi i efteråret 2015 lavet en kampagnepris på en ny fjernvarmeunit, en ny brugsvandsveksler og radiatorventiler med forindstilling, som var i de lokale aviser. Vi deltes om uddgifterne, og vi var fælles om at udvikle tilbuddets indhold. Det fungerede rigtig godt med et samarbejde, som havde fordele for os og dermed forbrugerne, der i sidste ende sparede på varmeregningen, fordi systemet blev mere effektivt, ifølge Jesper Skov.

Samarbejde med lokale VVS’er<