Fastholdelser og ekspansionsbygværker

2020-02-26

Hvis én af TVIS’ tracé-ledninger blev rettet op i luften, ville vand-søjlen rejse sig 200 meter op i luften. Så højt er trykket, og sammen med temperaturer op til 120 grader, så er fjernvarmerørene udsat for nogle store kræfter, som udvider, strækker og påvirker konstruktionerne over tid.

Derfor er der støbt store betonklodser, fastholdelser, på strategiske steder langs tracéet, der styrer rørenes spændinger. Over tid har rørenes bevægelser dog skabt små revner i betonen, som skal skiftes ud eller fjernes helt, så der ikke indtrænger fugt, der kan tære på rørene. Der er 362 fastholdelser på hele TVIS’ 83 kilometer lange fjernvarmenet, og for hver eneste vi støder på i det løbende vedligehold, beregner vi, om den kan undværes.

15 Tons fastholdelse fjernet bag Politiskolen i Vinding

Politiskolen i Vinding er under ombygning, så den er klar til de første elever i efteråret 2020. Derfor er området bag Politiskolen også underlagt særlige sikkerhedskrav, og mange parter er involveret i i ombygningen. Det er til gengæld hjemmebane for TVIS at manøvrere blandt mange aktører, mens vi fjernede en 15 tons fastholdelse, som kunne undværes.

15 Tons fastholdelse fjernet bag Politiskolen i Vinding

Politiskolen i Vinding er under ombygning, så den er klar til de første elever i efteråret 2020. Derfor er området bag Politiskolen også underlagt særlige sikkerhedskrav, og mange parter er involveret i i ombygningen. Det er til gengæld hjemmebane for TVIS at manøvrere blandt mange aktører, mens vi fjernede en 15 tons fastholdelse, som kunne undværes.

Fastholdelse fjernes med wire-sav, hvor pladsen er trang.

TVIS har trådrenoveret på vores rør i Fredericia på en strækning mellem MESSE C og Circle K på Vejlevej. Når vi alligevel er i jorden, så støder vi på de betonklodser, som fastholder vores rør og modvirker rørenes bevægelser, og hvis de kan fjernes, så gør vi det. Mens fjernvarmen fortsætter ufortrødent i baggrunden af hverdag, så fjernede vi en fastholdelse med wire-sav.

Fastholdelse fjernes med wire-sav, hvor pladsen er trang.

TVIS har trådrenoveret på vores rør i Fredericia på en strækning mellem MESSE C og Circle K på Vejlevej. Når vi alligevel er i jorden, så støder vi på de betonklodser, som fastholder vores rør og modvirker rørenes bevægelser, og hvis de kan fjernes, så gør vi det. Mens fjernvarmen fortsætter ufortrødent i baggrunden af hverdag, så fjernede vi en fastholdelse med wire-sav.

23 tons fastspænding fjernet i Kolding<

23 tons fastspænding fjernet i Kolding

23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård i Kolding, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene. TVIS etablerer en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

I stedet for en fastholdelselse monteres nye buerør og E-kompensator, som skal modvirke de kræfter, der påvirker fjernvarmerørene, så fjernvarmeforsyningen forbliver stabil.

23 tons fastspænding fjernet i Kolding

23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård i Kolding, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene. TVIS etablerer en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

I stedet for en fastholdelselse monteres nye buerør og E-kompensator, som skal modvirke de kræfter, der påvirker fjernvarmerørene, så fjernvarmeforsyningen forbliver stabil.

23 tons fastspænding fjernet i Kolding<

<

Renovering i Vinding

-På Vindingegaard Ringvej i Vejle sidder der kondensatorer på begge sider af en fastholdelse, hvilket grundlæggende er en slags bælge, som kan give sig og kompensere for rørenes bevægelser. Kondensatorerne er kun bygget til aksiale bevægelser, ikke sidevers, og vores beregninger viser, at der sidevers er et tryk på 20  tons og aksialt er et tryk på 70 tons mellem de to kondensatorer. Derfor må vi montere en midlertidig fastholdelse, så der ikke kommer skader på kondensator og rør, siger Tommy Hermann, Vedligeholdelseschef ved TVIS.

Midlertidig fastholdelse
TVIS forstærker beton-”slæden” med to støttemure, der er bygget op omkring rørene. To stålbjælker bliver støbt ind i ”slædens” vægge og svejset direkte på fjernvarmerørene. Det overtager fastholdelselsen midlertidigt, når den oprindelige bliver fjernet.

-Vi har gjort det før, men ikke steder, hvor der er kondensatorer, og derfor er det også første gang, vi har kunnet lave en midlertidig fastholdelse under drift, som vi gør nu. Manøvren har været tidskrævende, men har gjort, at vi har kunnet undgå driftsstop, siger Tommy Hermann.

Illustration af beton-“slæde”, som sikrer, at ny fastholdelse kan etableres under drift

Nye stålsvøb på rør og fastholdelser

Midlertidig fastholdelse

Vedligeholdsafdelingen

Tommy Hermann

Vedligeholdelseschef

Mail: th@tvis.net

Tommy Hermann

Vedligeholdelseschef

Mail: th@tvis.net

Gregers Hovgaard

Vedligeholdelsestekniker

Mail: gh@tvis.net

Gregers Hovgaard

Vedligeholdelsestekniker

Mail: gh@tvis.net