2023-04-21
Ny bestyrelse<

Ny bestyrelse

2022 startede i lyset af et kommunalvalg og dermed en bestyrelse med erfarne og nye kræfter udvalgt af byrådene i vores fire ejerkommuner. På baggrund af nye vedtægter, ejerstrategi og generel medvind til fjernvarmen i de kommunale og nationale klimastrategier har TVIS modnet en lang portefølje af potentielle projekter i alle fire ejerkommuner. Mange flere er siden kommet til, da der opstod forøget bevågenhed og behov for tempo i udfasning af naturgas efter Ruslands invasion i Ukraine i februar 2022.

Ny bestyrelse

2022 startede i lyset af et kommunalvalg og dermed en bestyrelse med erfarne og nye kræfter udvalgt af byrådene i vores fire ejerkommuner. På baggrund af nye vedtægter, ejerstrategi og generel medvind til fjernvarmen i de kommunale og nationale klimastrategier har TVIS modnet en lang portefølje af potentielle projekter i alle fire ejerkommuner. Mange flere er siden kommet til, da der opstod forøget bevågenhed og behov for tempo i udfasning af naturgas efter Ruslands invasion i Ukraine i februar 2022.

Ny bestyrelse<

Energikrise i Europa

Energipriserne eksploderede, først og fremmest på naturgas, men også på strøm. Fjernvarmeselskabernes priser over hele landet steg, især de naturgasforsynede selskaber. Fjernvarmen i Trekantområdet er baseret på flere forskellige energikilder, hvilket bidrog til, at fjernvarmekunderne var forskånet for så stort et økonomisk pres, som især gaskunder blev pålagt. TVIS’ varmetakster blev påvirket i det omfang, at energikrisen i Europa skabte øget efterspørgsel på biomasse til energi som alternativ til gas. Det kunne mærkes på taksterne til Ørsteds Skærbækværket, der leverer godt halvdelen af varmen til TVIS. Historisk set, har TVIS’ priser altid været lave sammenlignet med andre energiformer, men prisudviklingen bragte taksterne til et niveau, der svarer til 2014/2015.

Energikrise i Europa<
Investeringsramme på halv milliard kr.<

Investeringsramme på halv milliard kr.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 har TVIS idriftsat 40 km transmissionsrør i 2022. I forhold til ovennævnte prisstigninger på naturgas så var det glimrende timing for varmeforbrugerne i Jelling, Bredsten-Balle samt Vamdrup. Alle danske kommuner blev pålagt at gennemføre en Varmeplan for udfasning af naturgas inden udgangen af 2022, og senest i 2035 er der national ambition om, at ingen husstande i Danmark er forsynet med naturgas. TVIS har haft en god dialog med vores ejerkommuner og fjernvarmeselskaberne, hvor vi er gået ambitiøst til værks for at udfase naturgas så vidt som muligt med TVIS-varme. TVIS fik godkendt en investeringsramme af vores fire ejerkommuner på en halv milliard kroner til overskuds-, proces- og fjernvarmeprojekter. Projekterne udnytter lokal overskudsvarmepotentiale og udfaser fossile brændsler fra bygningsopvarmning og industriproduktion. Projekterne er vidt fordelt i alle fire ejerkommuner med udvidelser til nye landsbyer, erhvervsområder, samarbejde med virksomheder og sektorkobling.

Investeringsramme på halv milliard kr.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 har TVIS idriftsat 40 km transmissionsrør i 2022. I forhold til ovennævnte prisstigninger på naturgas så var det glimrende timing for varmeforbrugerne i Jelling, Bredsten-Balle samt Vamdrup. Alle danske kommuner blev pålagt at gennemføre en Varmeplan for udfasning af naturgas inden udgangen af 2022, og senest i 2035 er der national ambition om, at ingen husstande i Danmark er forsynet med naturgas. TVIS har haft en god dialog med vores ejerkommuner og fjernvarmeselskaberne, hvor vi er gået ambitiøst til værks for at udfase naturgas så vidt som muligt med TVIS-varme. TVIS fik godkendt en investeringsramme af vores fire ejerkommuner på en halv milliard kroner til overskuds-, proces- og fjernvarmeprojekter. Projekterne udnytter lokal overskudsvarmepotentiale og udfaser fossile brændsler fra bygningsopvarmning og industriproduktion. Projekterne er vidt fordelt i alle fire ejerkommuner med udvidelser til nye landsbyer, erhvervsområder, samarbejde med virksomheder og sektorkobling.

Investeringsramme på halv milliard kr.<

IT-sikkerhed

Hvor Covid19 fyldte meget i 2021, og mindede om, at varmesektoren har en særlig samfundsvital funktion, så er det blevet yderligere tydeligt i 2022. Energisektoren oplever at antallet af angrebsforsøg er øget væsentligt, og TVIS har derfor øget IT-sikkerhed med en række nye sikkerhedsrutiner. Det er en direkte konsekvens af en ny energi- og sikkerhedspolitisk virkelighed, som også TVIS skal indrette sig efter. Der er opbygget et samarbejde med EnergiCert og overvågningen af vores IT-systemer er styrket.

IT-sikkerhed<
Asset Management - ISO 55001<

Asset Management - ISO 55001

TVIS har implementeret asset management og har netop fået sin ISO-55001 certificering. Udviklingen af et Asset Management System er en videreudvikling af systematisk drift og vedligehold, så høj forsyningssikkerhed opnås så effektivt som muligt.
Ved at udvikle et nyt Asset Management-system, som er grundlaget for ISO-certificeringen, skaber vi konkret overblik over TVIS-systemet og dets evne til at modtage varme fra vores leverandører og forsyne modtagerne med varme af den rette kvalitet. Vi har siden TVIS’ begyndelse fokuseret på effektivt vedligehold, men vi har nu udviklet en systematik med fokus på medarbejderinddragelse af hele organisationen. TVIS er det første transmissionsselskab der bliver ISO-55001 certificeret.

Asset Management - ISO 55001

TVIS har implementeret asset management og har netop fået sin ISO-55001 certificering. Udviklingen af et Asset Management System er en videreudvikling af systematisk drift og vedligehold, så høj forsyningssikkerhed opnås så effektivt som muligt.
Ved at udvikle et nyt Asset Management-system, som er grundlaget for ISO-certificeringen, skaber vi konkret overblik over TVIS-systemet og dets evne til at modtage varme fra vores leverandører og forsyne modtagerne med varme af den rette kvalitet. Vi har siden TVIS’ begyndelse fokuseret på effektivt vedligehold, men vi har nu udviklet en systematik med fokus på medarbejderinddragelse af hele organisationen. TVIS er det første transmissionsselskab der bliver ISO-55001 certificeret.

Asset Management - ISO 55001<

Første spadestik til Strib

Samarbejdet mellem Middelfart Fjernvarme og TVIS, der skal bringe fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby i Middelfart Kommune blev helt officielt skudt i gang i september. Bestyrelsesformændene for TVIS og Middelfart Fjernvarme tog sammen med Middelfart Kommunes borgmester første spadestik til Fyns største gaskonverteringsprojekt på daværende tidspunkt.
For at få fjernvarmen til Strib etablerer TVIS en fem kilometer rørledning fra Hessgade til Rudbæksmøllevej, hvor TVIS bygger en ny vekslerstation. Herfra udruller Middelfart Fjernvarme et distributionsnet til 2200 potentielle forbrugere i fem etaper, hvor det sidste område er forsynet i 2025. Projektet mødte overvældende lokal tilslutning, hvor hele projektet giver en CO2-besparelse på omkring 6000 tons om året eller 73.000 tons set over 20 år.

Første spadestik til Strib<