Fjernvarmen kommer til Strib, Vejlby og Røjle

2021-09-22

Pressemeddelelse fra Middelfart Fjernvarme:

Tirsdag aften kunne bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme tælle over 1000 tilmeldinger til fjernvarmen i Strib, Røjle og Vejlby. Det betyder, at økonomien balancerer, og udvidelsen blev endeligt godkendt. De første beboere kan glæde sig til nem, grøn og billig fjernvarme inden næste fyringssæson.

Prismodellen fik en varm modtagelse

Det var en glad og tilfreds bestyrelse, som på bestyrelsesmødet tirsdag den 21. september endeligt kunne godkende udvidelsen af fjernvarmenettet til Strib, Røjle og Vejlby.

– Med over 1000 private tilmeldinger hænger økonomien sammen, og flere års intenst arbejde med projektet har båret frugt. Lige nu skylder vi de mange tilmeldte en stor tak for opbakningen, og vi glæder os til at byde dem velkommen i fjernvarmefællesskabet, siger bestyrelsesformand Anders Nørregaard.

Den seneste tids prisstigninger på bygge- og anlægsmaterialer har ellers sat projektets økonomi under pres, men interessen blandt beboerne i de tre områder fik i sidste ende regnskabet til at hænge sammen til fjernvarmens fordel.

Grafik: Leif Nørmark Sørensen/fyens.dk

Prismodellen fik en varm modtagelse<
<

Beboerne i Strib, Røjle og Vejlby har især taget godt imod tilbuddet om at skifte til fjernvarme uden at lægge kontanter på bordet. Næsten alle de tilmeldte har valgt prismodellerne grøn omstillingsbidrag og varmemesterordning, hvor de betaler for tilslutning og fjernvarmeunit med faste månedlige ydelser – og overlader ansvaret for fjernvarmeunitten til Middelfart Fjernvarme.

De første får fjernvarme inden næste fyringssæson

Det er TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der skal lægge 5 km ny forsyningsledning fra Middelfart til en ny varmecentral på Rudbæksmøllevej i Strib. Herfra står Middelfart Fjernvarme selv for at distribuere fjernvarmen ud til de nye forbrugere.

Beboerne i Strib, Røjle og Vejlby har især taget godt imod tilbuddet om at skifte til fjernvarme uden at lægge kontanter på bordet. Næsten alle de tilmeldte har valgt prismodellerne grøn omstillingsbidrag og varmemesterordning, hvor de betaler for tilslutning og fjernvarmeunit med faste månedlige ydelser – og overlader ansvaret for fjernvarmeunitten til Middelfart Fjernvarme.

De første får fjernvarme inden næste fyringssæson

Det er TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der skal lægge 5 km ny forsyningsledning fra Middelfart til en ny varmecentral på Rudbæksmøllevej i Strib. Herfra står Middelfart Fjernvarme selv for at distribuere fjernvarmen ud til de nye forbrugere.

<

Senest har kommunen godkendt Middelfart Fjernvarmes ansøgning om kommunegaranti til projektet, ligesom VVM-anmeldelsen for projektet er indsendt til behandling hos kommunen.

Næste skridt er at projektet skal sendes i EU-udbud, så varmeselskabet forventer, at de kan tage første spadestik omkring april 2022.

Planen er at tilslutte beboerne i 5 etaper, og de første kan forvente fjernvarme i radiatorerne inden næste fyringssæson. Den præcise plan for udrulning af fjernvarmen bliver meldt ud sidst på året.

<
Stabile fjernvarmepriser – i stedet for el og gas<

Stabile fjernvarmepriser – i stedet for el og gas

Den seneste tids store prisstigninger på naturgas og el, kan også have medvirket til manges beslutning om at skifte til fjernvarme. Begge energiformer er politisk følsomme, og det mærker gas- og elkunderne lige nu på energiregningen.

– Den følsomhed har fjernvarmen ikke på samme måde, da varmeproduktionen er baseret på et mix af flere brændsler. Derfor er prisen mere konstant fra år til år, og det er nok en fordel, mange glæder sig til lige nu, siger Anders Nørregaard.

Formanden gør opmærksom på, at man stadig kan nå at tilmelde sig fjernvarmen på hjemmesiden, og at man ved at tilmelde sig inden d. 1/10-2021 opnår at få fordelen ”vi tager ansvaret for dit gas-/oliefyr”.

–  Med en beslutning om igangsætning af projektet, håber vi at endnu flere beboere i Strib, Røjle og Vejlby tilmelder sig projektet – Jo flere vi er jo billigere bliver det for den enkelte, slutter Anders Nørregaard

Stabile fjernvarmepriser – i stedet for el og gas

Den seneste tids store prisstigninger på naturgas og el, kan også have medvirket til manges beslutning om at skifte til fjernvarme. Begge energiformer er politisk følsomme, og det mærker gas- og elkunderne lige nu på energiregningen.

– Den følsomhed har fjernvarmen ikke på samme måde, da varmeproduktionen er baseret på et mix af flere brændsler. Derfor er prisen mere konstant fra år til år, og det er nok en fordel, mange glæder sig til lige nu, siger Anders Nørregaard.

Formanden gør opmærksom på, at man stadig kan nå at tilmelde sig fjernvarmen på hjemmesiden, og at man ved at tilmelde sig inden d. 1/10-2021 opnår at få fordelen ”vi tager ansvaret for dit gas-/oliefyr”.

–  Med en beslutning om igangsætning af projektet, håber vi at endnu flere beboere i Strib, Røjle og Vejlby tilmelder sig projektet – Jo flere vi er jo billigere bliver det for den enkelte, slutter Anders Nørregaard

Stabile fjernvarmepriser – i stedet for el og gas<