Arkil etablerer første af fire etaper i Vejle

2021-01-18

Det blev Arkil, der lige før jul fik aftalen om at etablere de første 5 kilometer af en ny fjernvarmeledning fra Bredsten Balle Kraftvarmeværk til Skibet i Vejle. Arbejdet på denne etape forventes færdig senest 13. September i år, hvor det meste af strækningen skal følge Bredstenvej.

-Vi skal starte ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og bevæger os mod Skibet. Aftalen med Arkil er, at vi så vidt muligt skal udnytte, at der er lukket for skolerne, så vi etablerer så meget af strækningerne, hvor skolebørnene normalt færdes, under skolernes nedlukning. Det er vigtigt, da vi skal være mindst muligt i vejen for skoletrafikken, og vi vægter sikkerheden rigtig, rigtig højt, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

-Det er også grunden til, at vi sammen med Vejle Kommune tilbyder de ældre elever skolebus i forbindelse med etableringen af fjernvarmeledningen i cykelstien mellem Bredsten-Balle og Skibet, fortsætter han.

<

TVIS skal sammenlagt etablere 20 kilometer fjernvarmeledning i Vejle, som er inddelt i fire etaper, hvor ikke alle entreprenør-aftaler er indgået.

Rørene kommer i 16 meters længder. Hvert rør består af 2 stålrør med en diameter op til 17 cm i diameter. Stålrørene er pakket ind i isolering og en plastikkappe, så det rør, der lægges ned i jorden er 56 centimeter i diameter. Konstruktionen, isoleringen og driftsmetoden gør, at varmetabet kun er på 2%.

Når den fulde strækning er etableret midt i september i år, er fjernvarmen gemt væk under jorden, og godt 2000 fjernvarmeforbrugere i Jelling og Bredsten-Balle kan fortsat tage den stabile fjernvarme for givet hjemme i stuerne.

TVIS skal sammenlagt etablere 20 kilometer fjernvarmeledning i Vejle, som er inddelt i fire etaper, hvor ikke alle entreprenør-aftaler er indgået.

Rørene kommer i 16 meters længder. Hvert rør består af 2 stålrør med en diameter op til 17 cm i diameter. Stålrørene er pakket ind i isolering og en plastikkappe, så det rør, der lægges ned i jorden er 56 centimeter i diameter. Konstruktionen, isoleringen og driftsmetoden gør, at varmetabet kun er på 2%.

Når den fulde strækning er etableret midt i september i år, er fjernvarmen gemt væk under jorden, og godt 2000 fjernvarmeforbrugere i Jelling og Bredsten-Balle kan fortsat tage den stabile fjernvarme for givet hjemme i stuerne.

<