Varmeplan - TVIS

TVIS har i 2013 taget beslutninger om grundlaget for fremtidens fælles varmeproduktion til TVIS. Beslutningerne er truffet med baggrund i en omfattende planlægning gennemført af TVIS og COWI over de seneste år. Resultatet er udkommet i form af ”Varmeplan – TVIS”, som også er vedhæftet forneden sammen med bilag, hvor vi beskriver planprocessen og beslutningsgrundlaget. Siden 2015 er yderligere tilføjet Bilag E, som beskriver samfunds- og selskabsøkonomsike forudsætninger, og som opdateres årligt.

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til.

TVIS’ ejerkommuner har på samme grundlag stillet sikkerhed for planens gennemførelse ved at bevilge TVIS at kunne optage lån til den del af projektet, der omfatter ny varmeproduktion på Skærbækværket. ”Varmeplan – TVIS” giver TVIS, myndigheder og offentligheden en plan, som danner grundlag for energi- og varmeplanlægning i Trekantområdets centrale kraftvarmeområde og kan som sådan indgå i myndighedsbehandlingen af andre projekter.

TVIS’ vision er at levere en sikker og miljøvenlig fjernvarme til konkurrencedygtige priser i hele Trekantområdet. Med ”Varmeplan – TVIS” har vi skabt et solidt grundlag, der sikrer udviklingen i overensstemmelse med vores vision.

 

Varmeplan TVIS - Oktober 2014

 

 

Bilag til Varmeplan TVIS

 

 

Tillæg til Varmeplan TVIS, Bilag E - Samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger til projektforslag

 

Kortlægning af overskudsvarme

 

Varmegrundlag og varmebehovsprognose