Ny tilslutningsledning

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. og TVIS har etableret en ny tilslutningsledning til TVIS-systemet og et nyt forsyningspunkt centralt i byen, som giver væsentlige økonomiske besparelser og mindsker varmetab.

Ombygningen af kedelcentralen på Indre Ringvej 93 gør to af de eksisterende centraler overflødige. TVIS forsyner fortsat 24 MW, men hidtil skulle varmetransmissionen ind til midtbyen for at blive fordelt til Fredericias forbrugere. Den nye transmissionsledning bidrager til at øge kapaciteten til fordeling udenom midtbyen, hvilket giver besparelser på pumpeudgifter, vedligehold med mere.

Anlægsomkostningerne beløber sig til omkring 24 millioner for tilslutningsledning og anlæg, men de 10 af de 24 millioner skulle være investeret i den nuværende forsyningsstruktur, hvis den var bevaret. De nuværende rør er anlagt for 30-35 år siden, så rådgiver på projektet, DFP, har vurderet, at der er 1,5 millioner kroner at spare i vedligeholdelsesudgifter per år ved at etablere den nye transmissionsledning. Samtidig kan de lejede lokaler til centralerne på Friggsvej 16 og Skansevej 52 spares væk, og de nye og bedre isolerede rør vil give en varmetabsbesparelse på 2.491 MWh om året.

Færrest mulige gener

Selve anlægsarbejdet af den nye tilslutningsledning strækker sig fra august til december 2013, men de eksisterende centraler tages ikke ud af brug, før den nye lednings stabilitet er sikret.

Den nye tilslutningsledning strækker sig fra den ombyggede central på Indre Ringvej, forbi gymnasiet i et græsareal langs villahuse, igennem Hundeskoven og ud til Carlsberg Bryggeriet under Vestre Ringvej. For at forstyrre trafikanter mindst muligt blev der anvendt styret underboring under Vestre Ringvej for at undgå større gravearbejde. Centralen på Indre Ringvej 93 har fået installeret pladevarmevekslere, rørinstallationer, styretavler, returpumpe mm. for at kunne overtage funktionerne fra varmeinstallationerne på Friggsvej 16 og Skansevej 52.