LASTFORDELING

Varmeproduktion MW

Shell Raffinaderiet(SHELL) (gul markering) og Energnist (tidligere TAS) (blå og mørkerød markering) leverer hele året TVIS' grundlast - altså grundlaget for fjernvarme i Trekantområdet. Den er billigst og mest miljøhensynsfuld, da TVIS udnytter overskudsvarmen, som egentlig er et spildprodukt, til en ressource.

Som figuren viser, leverer Skærbækværket/Ørsted den største mængde overskudsvarme til TVIS-systemet (grøn markering), men i de varmeste måneder, kan den ofte helt undværes. Det skyldes en fordelagtig aftale med Energnist, der fylder akkumulatortanken ved Skærbækværket op om natten med overskudsvarme fra deres forbrænding (markeret med lyseblåt). Sådan bliver det varme morgenbad sikret til den følgende dag over sommerdagene.

I de meget kolde måneder, eller hvis der sker et udfald, på grund af havari for eksempel, står lokale kedler klar til at producere varme(rød markering). Herunder kedler ved Carlsberg Bryggeriet (markeret med sort). Det gør systemet meget stabilt og pålideligt.