CO2 - BEREGNING

Ved at udnytte overskudsvarmen fra den lokale industri mindsker vi den årlige miljøbelastning. TVIS har en vision om yderligere at begrænse udledningen af CO2. Med konkrete tiltag er det vores forventning at levere fjernvarme på baggrund af et minimalt forbrug af fossile brændsler.

TVIS' strategi består især af løbende effektiviseringer og bedre udnyttelse af vores kapacitet. Derudover forbedrer vi på prisen og miljøhensynet med en aftale om varme fra et nyt biomassekraftværk. De eksisterende olie- og naturgasdrevne kedler er vigtige endnu for at bevare en høj forsyningstabilitet, da de står klar til at kunne trække på i de meget kolde måneder eller ved renoveringer og nedbrud.