SAMARBEJDE OG LAVE PRISER

Hvile i sig selv

TVIS’ varmepris er omkostningsbaseret, og det er TVIS’ overordnede økonomiske princip, at selskabet skal hvile i sig selv. Derfor kan vi holde prisniveauerne lave, hvilket er en af årsagerne til, at fjernvarme er den billigste måde at opvarme sit hus i Trekantområdet, når man medregner udgifter til installation, varmeenhedens levetid og vedligehold.

Investering i biomasse sikrer lavt prisniveau

TVIS har investeret 80% af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til biomasse. Da biomasse ikke er afgiftsbelagt som andre typer brændsel, sænker ombygningen TVIS' takster med 13% . Udover at bidrage til den grønne omstilling har det været et krav fra TVIS' side, at prisen ikke må blive påvirket af andet end udgifterne til produktionen af varme. Det sikrer en fornuftig balance mellem prisniveau og miljøhensyn.

Varmen aftages af ejerkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer:

  • Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter)
  1. Den del af indkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne og spids- og reservelastproducenterne afregnes som variable produktionsomkostninger.
  2. Selskabets egne variable driftsomkostninger.
  • Faste omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter)
  1. Omkostningerne ved planlægning, projektering, anlæg og bygning af transmissionssystemet, alle til anlægget hørende installationer og finansieringsomkostninger i anlægsfasen.
  2. De andele af varmekøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger.
  3. Selskabets egne faste driftsomkostninger. Den variable andel af varmeprisen opgøres årligt og fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til den af hver enkelt kommune aftagne varme, heri medregnet spids- og reserveproduktion. De faste omkostninger fordeles løbende mellem interessentkommunerne efter en fordelingsnøgle defineret i TVIS' vedtægter.

Overskud føres tilbage til forbrugerne

Når muligheden opstår, tilbagefører TVIS sit overskud til varmeforbrugerne, da selskabet ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris. Den milde vinter i 2014 og faldende brændselspriser betød for eksempel, at TVIS førte penge tilbage til varmeforbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Sammenlagt handlede det om en overdækning på 67 millioner kroner fra varmeåret 2014 og en udsigt til overskud i 2015, som TVIS førte tilbage til forbrugerne af to omgange. Tilsvarende er der i 2016 også af to omgange ført millionbeløb tilbage til fjernvarmeselskaberne. I 2017 har vi tilbageført et to-cifret millionbeløb, som skyldes en vundet sag over SKAT. Det har gennemsnitligt sænket varmepriserne for et standardhus med 700 kr om året

TVIS udgiver hvert år et årsregnskab, hvor det er muligt at se flere detaljer om TVIS' økonomi.