Stabil varme og lave priser

Hvile i sig selv

TVIS’ varmepris er omkostningsbaseret, og det er TVIS’ overordnede økonomiske princip, at selskabet skal hvile i sig selv. Derfor kan vi holde prisniveauerne lave, hvilket er en af årsagerne til, at fjernvarme er en billig måde at opvarme sit hus på i Trekantområdet. Især når man sammenligner med andre varmeløsninger og medregner udgifter til installation, varmeenhedens levetid og vedligehold.

Hvile-i-sig-selv-princippet betyder, at TVIS hvert år lægger budget, som er baseret på de forventede udgifter til køb af varme hos vores leverandører og udgifter til drift og vedligehold. Hvis det viser sig, at vi ikke har haft det forventede varmekøb i løbet af året, for eksempel, hvis det er et særligt varmt år, så vil der være et overskud i budgettet. Vi kalder det blot en "overdækning".

"Overdækning" er stadig forbrugernes

Når muligheden opstår, tilbagefører TVIS sin overdækning til varmeforbrugerne, da selskabet ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris. Den milde vinter i 2014 og faldende brændselspriser betød for eksempel, at TVIS førte penge tilbage til varmeforbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Sammenlagt handlede det om en overdækning på 67 millioner kroner fra varmeåret 2014 og en udsigt til overskud i 2015, som TVIS førte tilbage til forbrugerne ad to omgange. Tilsvarende er der i 2016 også ad to omgange ført millionbeløb tilbage til fjernvarmeselskaberne. I 2017 har vi tilbageført et to-cifret millionbeløb, som skyldes en vundet sag over SKAT. Det har gennemsnitligt sænket varmepriserne for et standardhus med 700 kr om året

TVIS har seks "kunder", som køber varmen til samme takster ved TVIS. Læs mere om TVIS' budget og takstblade (Link).

TVIS udgiver hvert år et årsregnskab (link), hvor det er muligt at se flere detaljer om TVIS' økonomi.

Investering i biomasse sikrer lavt prisniveau

TVIS har investeret 80% af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til biomasse. Da biomasse ikke er afgiftsbelagt som andre typer brændsel, sænkede ombygningen TVIS' takster med 13% . Udover at bidrage til den grønne omstilling har det været et krav fra TVIS' side, at prisen ikke må blive påvirket af andet end udgifterne til produktionen af varme. Det sikrer en fornuftig balance mellem prisniveau og miljøhensyn.