Sammen om varmen

TVIS' leverer varme til seks lokale fjernvarmeselskaber, som forsyner omtrent 55,000 forbrugere i Trekantområdet. TVIS har investeret i en ombygning af Skærbækværket til biomasse, og det betyder, at langt størstedelen fjernvarmen i Trekantområdet består af CO2-neutrale varmekilder. Fjernvarmeforbrugerne er dermed helt automatisk meget langt i den grønne omstilling, fordi det ene initiativ har sænket CO2-udledningen mere end alle andre initiativer i ejerkommunerne tilsammen.

TVIS varetager ikke den direkte forsyning og kunderelation til husstande, institutioner og virksomheder med fjernvarme, men vi er et led i forsyningskæden, som består af et fordelagtigt og effektivt samarbejde mellem Trekantområdets kommuner, varmeleverandørerne og fjernvarmeselskaberne. Samarbejdet er meget effektivt, og har vist sit værd på grund af den meget høje forsyningsstabilitet, siden driften begyndte i 1986. 

TVIS arbejder konstant for at sikre den høje grad af forsyningssikkerhed sammen med de seks fjernvarmeselskaber, og vi effektiviserer løbende i det store og små for at holde omkostningerne for forbrugerne nede og for at udnytte tilgængelige ressourcer så effektivt som muligt.

Link til fjernvarmeselskaberne:

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a 
Gauerslund Fjernvarme a.m.b.a.
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a   
Mølholm Varmeværk   
TRE-FOR Varme A/S  
Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Du kan også se på kortet forneden, hvor der er fjernvarme, og hvor der er potentielle fjernvarmeområder.