Overskudsvarme

 

20% af fjernvarmen i Trekantområdet stammer fra Raffinaderiet i Fredericia og er CO2-neutralt, fordi det er overskudsvarme -altså et spildprodukt - fra raffineringsprocesser, der ellers ville gå til spilde.

Der er yderligere projekter, der udnytter overskudsvarmen fra Shell Raffinaderiets eksisterende processer, der potentielt kan opvarme, hvad der svarer til 12.000 standardhuse. TVIS opsøger mere overskudsvarme fra lokale virksomheder, hvor vi senest har indgået en aftale med Fredericia Spildevand. 

21 virksomheder med overskudsvarme
TVIS’ målsætning er at sikre en stabil og prisbillig overskudsvarme på lang sigt i området. TVIS har gennemført en kortlægning af overskudsvarmepotentialet i TVIS’ ejerkommuner – det vil sige i TVIS’ nuværende forsyningsområde og i de 4 ejerkommuner i øvrigt. Resultaterne af arbejdet er beskrevet i Tillæg til Varmeplan TVIS fra 2016.

21 af 48 kontaktede virksomheder har vist interesse i at afgive varme, men TVIS afventer Energiforliget, selvom de nuværende udmeldinger viser, at mange overskudsvarmeprojekter vil gå til spilde, fordi afgiftsniveauet vil gøre det for dyrt at udnytte. TVIS har afsat plads i systemet til 1000 TJ mere overskudsvarme og forsøg med vedvarende energi frem mod år 2035, for eksempel store varmepumper.

Vil du læse mere om det analytiske arbejde bag planerne om udnyttelse af lokal overskudsvarme, kan du læse Varmeplan TVIS og Grøn Roadmap.