Flexcities - forsyning til Horsens/Hedensted

Med støtte fra Region Midtjylland er næste fase af et nyt udviklingsprojekt, ”Flex Cities 2”, igangsat. Formålet er i praksis at udvikle nye, effektive fjernvarmerør, varmepumpeanlæg og styresystemer til opsamling af overskudsvarme fra lokal industri og sammenkoble fjernvarmen fra TVIS-systemet i Trekantområdet med fjernvarmeforsyningerne i Hedensted, Løsning og Horsens.

-Hvis omstillingen til vedvarende energi skal lykkes, som det er lagt op til i nationale, regionale og kommunale strategier, er ny teknologi og samarbejde nødvendigt. Det gælder ikke mindst på fjernvarmeområdet, som netop er kendetegnet af høj forsyningssikkerhed og tværfagligt samarbejde, men også begrænset teknologisk udvikling, siger driftsleder ved Hedensted Fjernvarme, Torben Alex Nielsen, der er projektansvarlig.

I 2019 vil grundbeløbet bortfalde, som er et statsligt bidrag til decentrale kraftvarmeværker, Det betyder, at blandt andet Hedensted Fjernvarme måske får væsentlige prisstigninger i deres forsyningsområde.

-VI er gået ind i det her projekt med åbent sind for at se, hvordan vi effektivt forbereder fremtidens fjernvarme fra alle tilgængelige energikilder, og det kan betale sig for os at se på forskellige leverandører på tværs af kommunegrænser. Det har vi alle fordel af, siger Torben Alex Nielsen.

Fra ide til praksis

”Flex Cities 1”-projektet blev afsluttet i august 2014 og var på mange måder et ideudviklingsprojekt. Sammen med næste fase, Flex Cities 2, får forskellige aktører mulighed for at udvikle og demonstrere innovative løsninger i praksis. I Horsens står de for konvertere gasområder til fjernvarme, hvilket vil øge behovet for forsyningskapacitet.

- I takt med at vi udbygger produktionskapaciteten i Horsens, giver projektet os muligheden for at samtænke fremtidige løsninger i et langt større perspektiv. Det gælder om at etablere løsninger, der dækker både vore og forbrugernes behov her og nu, og samtidig er så fleksible, at de på længere sigt kan indgå i et større system, hvor synergieffekterne for alvor kan udnyttes, siger Christian Niederbockstruck, direktør ved Fjernvarme Horsens a.m.b.a.

FlexCities 2 er et bredt samarbejde mellem kommunerne og fjernvarmeværkerne i Hedensted og Horsens. TVIS og flere virksomheder er også tilknyttet, som er potentielle leverandører af overskudsvarme eller leverandører inden for fjernvarmeløsninger. Vidensinstitutioner, konsulentvirksomheder og fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, bidrager med rådgivning.

-Fjernvarme er billigt, effektivt og enkelt for forbrugerne at forholde sig til. Samtidig spiller fjernvarme en nøglerolle i omstillingen af energisystemet til vedvarende energi, fordi fjernvarme er fleksibel i forhold til forskellige teknologier. Fjernvarmesystemet kan lagre produceret energi og udnytte lavværdige energiformer, som ellers ville gå til spilde. Flex Cities-projekterne handler om at undersøge muligheden for et sammenhængende fjernvarmesystem i regionen med fokus på miljø, effektivitet, rentabilitet og teknologisk innovation, slutter Christian Niederbockstruck.

 

Forsyning fra Trekantområdet

Da TVIS investerer i at ombygge Skærbækværket i det sydlige Fredericia til biomasse, vil en både forsyningsstabil og billig kilde til vedvarende energi gå i drift senest i 2018. TVIS er for tiden i gang med en større klarlægning af varmeforsyningen i Trekantområdet og har også kigget på muligheder for at udvide forsyningsområdet inden for kommunerne.

-Jo flere vi er til at tilbagebetale investeringen i at ombygge til biomasse, jo billigere bliver det for alle og med en udvidelse kan vi bedre udnytte produktionskapaciteten fra Skærbækværket, når det er ombygget. Vi skal analysere, hvor god økonomien er ved at investere i en ledning til Hedensted og Horsens, men vi går ind i projektet i en forventning om, at det er til fordel for varmeforbrugerne her i området. Vores seneste beregninger viser, at ombygningen af Skærbækværket til biomasse vil sænke den årlige varmepris for et standardhus i Trekantområdet med omtrent 2000 kr om året, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

 

KORT OM PROJEKTET

I projektet FlexCities 1 blev gennemført scenarieanalyser for brug af overskudsvarme, solvarme og varmepumper og nuværende fliskedler i et sammenhængende fjernvarmeområde i Horsens/Hedensted-området. Analyserne viste, at det er muligt at etablere et sammenhængende fjernvarmeområde med vedvarende energikilder uden selskabsøkonomiske meromkostninger. Resultatet af det samlede FlexCities 2 projekt vil være demonstration af fremtidens fjernvarmesystem baseret på vedvarende energi og overskudsvarme fra TVIS-systemet i Trekantområdet. Projektets resultater stilles til rådighed for og formidles til andre virksomheder, så det kan danne grundlag for fremtidig erhvervsvækst i hele fjernvarmebranchen.

 

Energiforsyning dækket af vedvarende energi forudsætter en øget energieffektivisering i hele energikæden. Projektets fokus vil specielt være rettet mod følgende tre hovedelementer:

Innovative transmissionsledninger til fjernvarme.

Varmepumper, som anvender forskellige varmekilder til fjernvarme.

Styringssystemer til hybride fjernvarmesystemer med forskellige produktions- og forbrugsenheder

 

PROJEKTPARTER

1.       Hedensted Fjernvarme (projektansvarlig)

2.       Løsning Fjernvarme

3.       Fjernvarme Horsens

4.       TVIS

5.       Hedensted Kommune

6.       Horsens Kommune