Vedligehold af vekslere - Cleaning in Place

Indsendt af lja@tvis.net den 4. december 2019, kl. 13:29

  På 30 vekslerstationer i TVIS-systemet skal varmevekslerne overføre varme til fjernvarmevandet på distributionssiden hos fjernvarmeselskaberne, så energien er bedst muligt udnyttet på tværs af fire kommuner. Vekslerne består af et antal stakkede metalplader, hvor fjernvarmevandet cirkulerer indimellem under pladernes tryk. Over tid betyder det også, at kalk kan ophobe sig på pladerne, hvilket forringer vekslerens evne til effektivt at udnytte varmen i fjernvarmevandet.

Læs mere
Trådrenovering, alarmtråde

Trådrenovering på Fredericia Golfbane

Indsendt af lja@tvis.net den 8. november 2019, kl. 13:43

​Det er det lange seje træk, overvågning og det forebyggende vedligehold, der sikrer den meget stabile varmeforsyning i Trekantområdet.  TVIS trådrenoverer på livet løs sammen med LOGSTOR og CJ Anlæg A/S, så vi er sikre på, at alarmsystemet på vores rør fungerer, som det skal. TVIS skifter alarmtråde ud på en strækning fra Carlsberg over Fredericia Golfbane og hen til CircleK ved Vejlevej.

Læs mere

Droneinspektion i uge 45-46

Indsendt af lja@tvis.net den 1. november 2019, kl. 15:11

TVIS udfører overflyvning med drone på dele af fjernvarmeledningerne for at få et overblik over eventuelle renoveringsopgaver på ledningsnettet.  Dronen vil flyve i cirka 100 meters højde og i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00 i sammenlagt to dage i uge 45-46. Dronen er meget vejrfølsom og derfor foretages undersøgelsen, når vejrforholdene tillader det. Undersøgelsen foregår om vinteren, hvor temperaturen er lavest, så fjernvarmerørene er mest tydelige. Dronen er styret af professionelle piloter med tilladelse fra Politiet til at over­flyve privat ejendom.

Læs mere
23 tons fastspænding fjernes fra fjernvarmenettet

23 tons fastspænding fjernes

Indsendt af lja@tvis.net den 23. august 2019, kl. 13:14

  Endnu en fastspænding er fjernet på TVIS' trace i Kolding på Kongehusvej. 23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene.  Fjernvarmerørene er indkapslet i en betonklods for at modvirke, at rørene giver sig på grund af vandtrykket og vandets skiftende temperaturer. Konstruktionen er er helt tilbage fra tracéets etablering for 30 år siden, så det har holdt godt. TVIS etablerer sammen med CJ Anlæg A/S en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

Læs mere

Første fastspænding fjernet i Mølholmskoven

Indsendt af lja@tvis.net den 29. marts 2019, kl. 10:51

For første gang i TVIS' historie er der fjernet et fastholdelsesbygværk permanent. Fastholdelsesbygværket var placeret på tracéet i Mølholmskoven i Vejle. Det var flækket i betonet, og derfor var der trængt vand ind i isoleringen, som på sigt kan give skader på stålrøret.

Læs mere

Trådrenovering i Mølholm Skoven

Indsendt af lja@tvis.net den 14. december 2018, kl. 12:22

I 2014 påbegyndte TVIS en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør i systemet. De næste 7 uger arbejder vi i Mølholm skoven, hvor fjernvarmerørene har været gravet ned i skovlandskabet, siden TVIS-systemet blev etableret for 30 år siden. "Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi har taget særlige hensyn til dele af rodnettet", siger Tommy Hermann, vedligeholdelseschef ved TVIS. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Afspærring af krydset på Vejlevej/Vestre Ringvej i Fredericia

Indsendt af lja@tvis.net den 15. juni 2018, kl. 12:07

TVIS' transmissionrør i krydset mellem Vejlevej og Vestre Ringvej i Fredericia er et knudepunkt i varmeforsyningen. For at sikre den høje forsyningsstabilitet er det nødvendigt at opretholde TVIS' alarmsystem, som ved hjælp af sensortråde i rørene overvåger, om der trænger fugt ud indefra. Fugt fra rørene kan være tegn på potentielle lækager, som det er muligt at forebygge og undgå, når alarmsystemet er opretholdt. Derfor blotlægger CJ Anlæg et område omkring rørene for TVIS, så vi kan udskifte alarmtrådene. I løbet af juli bør arbejdet være overstået.

Læs mere

Sider