23 tons fastspænding fjernes fra fjernvarmenettet

23 tons fastspænding fjernes

Indsendt af lja@tvis.net den 23. august 2019, kl. 13:14

  Endnu en fastspænding er fjernet på TVIS' trace i Kolding på Kongehusvej. 23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene.  Fjernvarmerørene er indkapslet i en betonklods for at modvirke, at rørene giver sig på grund af vandtrykket og vandets skiftende temperaturer. Konstruktionen er er helt tilbage fra tracéets etablering for 30 år siden, så det har holdt godt. TVIS etablerer sammen med CJ Anlæg A/S en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

Læs mere

Første fastspænding fjernet i Mølholmskoven

Indsendt af lja@tvis.net den 29. marts 2019, kl. 10:51

For første gang i TVIS' historie er der fjernet et fastholdelsesbygværk permanent. Fastholdelsesbygværket var placeret på tracéet i Mølholmskoven i Vejle. Det var flækket i betonet, og derfor var der trængt vand ind i isoleringen, som på sigt kan give skader på stålrøret.

Læs mere

Trådrenovering i Mølholm Skoven

Indsendt af lja@tvis.net den 14. december 2018, kl. 12:22

I 2014 påbegyndte TVIS en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør i systemet. De næste 7 uger arbejder vi i Mølholm skoven, hvor fjernvarmerørene har været gravet ned i skovlandskabet, siden TVIS-systemet blev etableret for 30 år siden. "Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi har taget særlige hensyn til dele af rodnettet", siger Tommy Hermann, vedligeholdelseschef ved TVIS. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Afspærring af krydset på Vejlevej/Vestre Ringvej i Fredericia

Indsendt af lja@tvis.net den 15. juni 2018, kl. 12:07

TVIS' transmissionrør i krydset mellem Vejlevej og Vestre Ringvej i Fredericia er et knudepunkt i varmeforsyningen. For at sikre den høje forsyningsstabilitet er det nødvendigt at opretholde TVIS' alarmsystem, som ved hjælp af sensortråde i rørene overvåger, om der trænger fugt ud indefra. Fugt fra rørene kan være tegn på potentielle lækager, som det er muligt at forebygge og undgå, når alarmsystemet er opretholdt. Derfor blotlægger CJ Anlæg et område omkring rørene for TVIS, så vi kan udskifte alarmtrådene. I løbet af juli bør arbejdet være overstået.

Læs mere

Isprop sparer tid og penge

Indsendt af lja@tvis.net den 19. juni 2017, kl. 8:40

I et understik på Østerbrogade i Vejle har TVIS fjernet to isolerkoblinger, da den ene meldte fejl på en strækning, som ikke længere er i drift. CJ Anlæg havde hovedentreprisen, hvor Kemp & Lauritsen lavede smedearbejdet, og det var en særlig udfordring på grund af tidspres fra Vejle Kommune, der etablerer et nyt kryds i forbindelse med udvidelsen af den nye supercykelsti i Vejle Midtby.

Læs mere

Video: trådrenovering i Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2015, kl. 13:42

  TVIS’ tracé blev etableret i 1986 -1987 og efter 30 års drift, vil der nødvendigvis være slid på systemet. I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre er det på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Frederica og L76, som ligger i Gauerslund. Derudover skal der også skiftes kobbertråde i Vejle tæt på centrum i løbet af de næste 10 år. I efteråret udskiftede TVIS kobbertråde i Fredericia øst for SHELL Raffinaderiet, og arbejdet fortsætter ind i 2015. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Ventiler skiftes under tryk

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2014, kl. 15:12

TVIS har i længere tid undersøgt muligheden for at kunne skifte udluftnings- og aftapnings-ventiler, mens transmissionsledningen er i drift. I samarbejde med L & H Rørbyg er det lykkedes at finde frem til det norske firma Furmanite i Norge, som har specialiseret sig i teknikken, og i Vejle på Nørremarksvej er TVIS i gang med at skifte de første af 40 ventiler i Trekantsområdet. I 2013 færdiggjorde TVIS en fem-årig vedligeholdsplan, som blandt andet indebærer nødvendigheden i at udskifte udluftnings- og aftapningsventiler, der er tæret. I stedet indsætter TVIS ventiler i rustfrit stål.

Læs mere

Renovation af fastspændinger i Middelfart

Indsendt af lja@tvis.net den 13. februar 2014, kl. 10:59

TVIS’ alarmsystem har konstateret fejl i nogle af tracéets fastspændinger, og TVIS og vores nye samarbejdspartner, Isoplus, er i gang med at renovere dem. Næste projekt er i Middelfart på A.C. Hansens Vej på en strækning fra Hotel Kongebrogården. På kortet nedenfor er det muligt at følge med i, hvor TVIS graver for at komme til fastspændingerne. En fastspænding er grundlæggende en tonstung betonklods, der fikserer fjernvarmerørene for at modvirke de bevægelser som skiftende temperaturer i rørene giver.

Læs mere

Sider