Opdateret varmegrundlag og varmebehovsprognose

Indsendt af lja@tvis.net den 4. februar 2020, kl. 11:00

TVIS har opdateret prognosen for det forventede fremtidige varmebehov i TVIS’ forsyningsområde. Prognosen er baseret på de tilknyttede fjernvarmeselskabers forventede muligheder for udvidelser og efterspørgsel på varme.

Læs mere

Opdaterede forudsætninger for Projektforslag

Indsendt af lja@tvis.net den 24. januar 2020, kl. 13:41

TVIS har opdateret Varmeplan TVIS' Bilag E, som beskriver de selskabs- og samfundsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde. Læs hele Varmeplan TVIS (link)

Læs mere

Opdaterede forudsætninger for projektforslag

Indsendt af lja@tvis.net den 27. november 2018, kl. 14:38

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til. Varmeplan TVIS bliver løbende opdateret. Senest med Bilag E fra november 2018, som beskriver forudsætningerne for projektforslag  

Læs mere

Endnu et tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2016, kl. 14:35

Varmeplan TVIS er en kortlægning af varmemarkedet i Trekantområdet, som løbende er under udvikling og udredning. I det nyeste tillæg til Varmeplan TVIS er grundlaget for udvidelser af TVIS' forsyning til områder iKolding og Middelfart og Kolding opdateret. Særlige ændringer:

Læs mere