Vamdrup ansøger om TVIS-varme

Indsendt af lja@tvis.net den 10. oktober 2019, kl. 12:55

  TVIS har på vegne af Vamdrup fjernvarme indsendt et projektforslag om tilslutning til TVIS’ transmissionsnet. Hvis det godkendes, vil TVIS etablere en ny cirka 7,8 km lang transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup, ligesom der skal etableres en ny pumpestation og vekslerenhed. Vamdrup fjernvarme har i dag et varmebehov på 36.000 MWh fordelt på 1163 forbrugere, hvor Rockwool leverer cirka 10.000 MWh overskudsvarme, mens resten produceres på lokale naturgaskedler.

Læs mere