Vamdrup ansøger om TVIS-varme

Indsendt af lja@tvis.net den 10. oktober 2019, kl. 12:55

  TVIS har på vegne af Vamdrup fjernvarme indsendt et projektforslag om tilslutning til TVIS’ transmissionsnet. Hvis det godkendes, vil TVIS etablere en ny cirka 7,8 km lang transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup, ligesom der skal etableres en ny pumpestation og vekslerenhed. Vamdrup fjernvarme har i dag et varmebehov på 36.000 MWh fordelt på 1163 forbrugere, hvor Rockwool leverer cirka 10.000 MWh overskudsvarme, mens resten produceres på lokale naturgaskedler.

Læs mere

Vejle Fjernvarme udvider langs Ibæk Strandvej

Indsendt af lja@tvis.net den 28. august 2018, kl. 13:35

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. er klar til at bruge op til 23 millioner kroner på et projekt, der skal sikre fjernvarme til området mellem Sønderåen og Ibæk Strandvej. 200 boliger er allerede ved at blive bygget, som Vejle Fjernvarme skal forsyne med fjernvarme. Og de nuværede beboere i området har fået tilbud om at koble sig på anlægget og kan dermed sige farvel til deres private olie- eller naturgasfyr.

Læs mere

Udvidelser kræver opgradering

Indsendt af lja@tvis.net den 22. november 2017, kl. 10:16

Skomagervej. Pottemagervej. Karetmagervej. Industrihistorien er tilstede i det nordøstlige Vinding i Vejle, hvor røgen stiger i takt fra bygningerne. Olie- og gaskedler forsyner kontor, lagre og værksteder med varme i de kolde vintermåneder, men Mølholm Varmeværk har fået hul igennem til at tilbyde fjernvarme til området, der ligger indrammet mellem indfaldsvejen til Vejle, motorvejen og motortrafikvejen mod Børkop og Fredericia. Større pumper

Læs mere

TVIS forbereder vekslerudvidelse

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juni 2017, kl. 14:28

TVIS’ ledningsnet består blandt andet af 29 veksleranlæg på strækningen, som udnytter overskudsvarmens kapacitet til fulde. TVIS har lavet en opgørelse over de 29 veksleranlægs effekt og kapacitet i transmissionssystemet, og den viser, at antallet af fuldlasttimer i flere tilfælde ligger i den høje ende, derfor kan flere veksleranlæg have en forholdsvis ringe reservekapacitet. TVIS vurderer med jævne mellemrum, om belastningen på de enkelte vekslere er hensigtsmæssig.

Læs mere

Kapacitet til udvidelser

Indsendt af lja@tvis.net den 28. november 2016, kl. 14:04

320 MW fjernvarme er kapaciteten for det ombyggede Skærbækværket, som fra 2017 skal forsyne Trekantområdet med billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme.  95 procent af fjernvarmen bliver CO2-neutral.  2000 kr i årlig besparelse for en gennemsnitshusstand.  Flere varmekilder at trække på.  Alle er gode argumenter for tilflyttere og erhvervsvirksomheder, som får nemt ved at vælge den nemme og oplagte løsning til opvarmning. Én bekymring mindre.

Læs mere

Varmen breder sig i Vejle

Indsendt af lja@tvis.net den 17. oktober 2013, kl. 10:19

Vejle Fjernvarme har haft et par travle år, hvor det har været muligt at udvide antallet af anlæg (målere) med 12 procent på bare tre år. Det er samtidig en stigning i det samlede areal, der bliver opvarmet af fjernvarme med 7 procent. Vejle har lidt over 108.000 indbyggere, så der er potentiale for flere udvidelser. Det er dels gaskonverteringsområder, men også nogle nybyggerier af etageejendomme på havnen, der varmer i statistikken hos Vejle Fjernvarme. Der er dog en enkel forklaring på, hvorfor de kan kan præstere så store udvidelser i Vejle, ifølge direktør Jesper Wolsgård.

Læs mere